Zestawienie transakcji prawników z warszawskiego biura Weil

Prawnicy warszawskiego biura Weil (od stycznia 2020 r. Rymarz Zdort) mają wieloletnie doświadczenie w doradztwie przy złożonych i skomplikowanych transakcjach, wymagających koordynacji wielu praktyk i jurysdykcji, oraz postępowaniach sądowych i arbitrażowych.

Publikacja: 11.12.2019 11:44

Zestawienie transakcji prawników z warszawskiego biura Weil

Foto: 123RF

Wśród flagowych transakcji prowadzonych przez zespół kancelarii, którego trzon pozostał niezmieniony na przestrzeni lat, znajdują się jedne z największych fuzji i przejęć na rynku polskim, w tym:

- nabycie przez PKN Orlen litewskiej rafinerii w Możejkach, o wartości 2,8 mld dolarów, będące drugą największą zagraniczną inwestycją polskiej spółki (2007 r.);

- sprzedaż przez UniCredit pakietu kontrolnego akcji Banku Pekao na rzecz PZU oraz Polskiego Funduszu Rozwoju za łączną kwotę 10,6 mld złotych (2017 r.);

- transakcja Grupy ITI oraz TVN z Vivendi obejmująca połączenie platform satelitarnych TVN i Canal+ oraz sprzedaż w trybie aukcji przez ITI na rzecz Canal+ mniejszościowego pakietu akcji TVN z opcją przejęcia kontroli (2012 r.).

O wyjątkowych kompetencjach prawników kancelarii świadczą liczne precedensowe transakcje w sektorze instytucji finansowych, których struktura została wykorzystana przy kolejnych tego typu transakcjach przeprowadzanych na polskim rynku, w szczególności doradztwo na rzecz:

- GE Capital oraz Bankowi BPH w związku ze sprzedażą akcji Banku BPH w drodze wezwania na rzecz Alior Banku oraz przeniesieniem w drodze podziału przez wydzielenie podstawowej działalności Banku BPH na Alior Bank. Była to pierwsza na polskim rynku transakcja sprzedaży banku z wyłączeniem portfela kredytów frankowych. Transakcja ta otrzymała drugą nagrodę w kategorii ,,Transakcja Roku (100 500 mln funtów)" w prestiżowym konkursie ,,M&A Advisor Awards 2017" w Londynie (2016 r.);

- Raiffeisen Bank International (RBI) oraz Raiffeisen Bank Polska (RBPL) w sprawie przeniesienia, w wyniku podziału przez wydzielenie, podstawowej działalności bankowej RBPL na rzecz Banku BGŻ BNP Paribas oraz powiązanego z nim transgranicznego połączenia RBPL z RBI i utworzenia oddziału RBI w Polsce (2018 r.);

- BZ WKB (obecnie Santander Bank Polska) w związku z pierwszą na rynku polskim transakcją włączenia domu maklerskiego w strukturę banku (2014 r.). Od tej pory kancelaria doradzała w podobnych projektach na rzecz mBanku (2016 r.), Banku Pekao (2019 r.) oraz ponownie Santander Bank Polska (integracja przejętego domu maklerskiego DB Securities; 2019 r.).

Prawnicy kancelarii uczestniczyli w transakcjach tzw. „wrogich przejęć" – przykładem może być doradztwo na rzecz Deutsche Bank w związku z pierwszą próbą przeprowadzenia wrogiego przejęcia w Polsce, tj. BIG Banku Gdańskiego (obecnie: Bank Millennium; 1999/2000) oraz na rzecz Vistula & Wólczanka w związku z przejęciem kontroli nad W.Kruk (było to pierwsze w Polsce wrogie przejęcie spółki publicznej; 2008 r.).

Kompetencje zdobyte przy doradztwie we wrogich przejęciach z powodzeniem wykorzystano dla obrony przed wrogimi przejęciami, czego najlepszym przykładem jest wsparcie Grupy Azoty w związku z obroną przed próbą przeprowadzenia wrogiego przejęcia Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach przez Grupę Acron (2012 r.)

Kancelaria doradzała na rzecz emitentów, akcjonariuszy sprzedających lub menadżerów oferty przy największych ofertach publicznych przeprowadzonych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, w tym w szczególności:

- przy pierwszej ofercie publicznej (IPO) PZU o wartości 8,1 mld zł, które było największym w historii IPO w Europie Środkowo-Wschodniej (2010 r.);

- przy ofercie publicznej akcji PKO BP emitowanych z prawem poboru o wartości 5,1 mld zł, które było największą w historii emisją akcji z prawem poboru polskiej spółki notowanej na GPW (2009 r.);

- przy wtórnej ofercie publicznej akcji BZ WBK (obecnie Santander Bank Polska) o wartości 4,9 mld zł, będącej największą wtórną ofertą z pełną dokumentacją ofertową polskiej spółki notowanej na GPW (2013 r.);

- przy IPO Play Communications o wartości 4,4 mld zł, które było największym w Polsce, poza ofertami prywatyzacyjnymi, IPO z notowaniem akcji wyłącznie na GPW (2017 r.).

Na polskim rynku transakcji private equity kancelaria doradzała m.in.: (i) konsorcjum inwestorów, w tym Polskiemu Funduszowi Rozwoju, PSA International oraz IFM Global Infrastructure Fund, w związku z nabyciem DCT Gdańsk, operatora największego terminala kontenerowego w Polsce i na Bałtyku, od Macquarie Infrastructure and Real Assets (MIRA), MTAA Super, AustralianSuper oraz Statewide Super (2019 r.) czy (ii) Montagu Private Equity przy największej w historii na polskim rynku transakcji private equity – sprzedaży w trybie aukcji spółki Emitel, wiodącego operatora naziemnej infrastruktury radiowo-telewizyjnej w Polsce, na rzecz funduszy zarządzanych przez Alinda Capital Partners (2014 r.).

Prawnicy kancelarii doradzali również w innych znaczących inwestycjach private equity na polskim rynku, takich jak

- nabycie przez fundusz Innova Capital spółki prowadzącej portal internetowy Wirtualna Polska oraz Grupy o2 (2014 r.), a następnie wyjście funduszu Innova Capital z tej inwestycji poprzez IPO akcji Wirtualna Polska Holding na GPW (2015 r.) i sprzedaży pozostałego pakietu akcji w transakcji ABB (2016 r.);

- nabycie przez fundusz Bridgepoint Capital Limited udziałów w spółkach z Grupy Smyk (2016 r.);

- sprzedaż w trybie aukcji spółek z grupy Hortex przez Argan Capital na rzecz Mid Europa Partners (2018 r.).

Kancelaria posiada bogate doświadczenie w zakresie kompleksowej obsługi złożonych procesów finansowania (akwizycyjnych, korporacyjnych i nieruchomościowych) oraz refinansowania. W tym zakresie prawnicy kancelarii pracowali m.in. na rzecz:

- kredytodawców, w związku z finansowaniem nabycia przez CVC Capital Partners spółki Żabka Polska;

- konsorcjum banków w związku z finansowaniem nabycia Grupy Allegro przez fundusze private equity;

- Ciech w związku z refinansowaniem zadłużenia Grupy Ciech wynikającego m.in. z obligacji high yield oraz finansowaniem ogólnych potrzeb korporacyjnych;

- Grupy Azoty w związku z refinansowaniem oraz nowym finansowaniem w formie kredytów terminowych i obrotowych, udzielonym przez wiodące polskie banki oraz instytucje multilateralne oraz

- Echo Investment w związku z refinansowaniem zadłużenia zaciągniętego na potrzeby nabycia nieruchomości z przeznaczeniem pod budowę Galerii Młociny.

Kancelaria reprezentowała swoich klientów w znaczących postępowaniach sądowych i arbitrażowych, w tym w szczególności:

- PGNiG w sporze przeciwko OAO Gazprom i OOO Gazprom Export w sprawie zmiany umownej ceny rosyjskiego gazu sprzedawanego do Polski, zarówno w toku postępowania arbitrażowego przed Trybunałem Arbitrażowym (ad hoc) w Sztokholmie, jak i w zakresie negocjacji z Gazpromem. Spór zakończono podpisaniem w dniu 5 listopada 2012 r. aneksu do kontraktu jamalskiego, na mocy którego zmianie uległy warunki cenowe na dostawy gazu do Polski.

- PGE w postępowaniu przed Trybunałem Arbitrażowym Międzynarodowego Centrum Arbitrażowego (VIAC) przy Austriackiej Izbie Handlowej w Wiedniu pomiędzy PGE a Alpiq Ltd., szwajcarską firmą energetyczną, dotyczącym umowy międzynarodowego obrotu energią elektryczną i udostępniania transgranicznych mocy przesyłowych dla eksportu i importu.

Zespół ma na koncie także doradztwo przy największych restrukturyzacjach finansowych w Polsce w ciągu ostatnich 5 lat, m.in.:

- na rzecz PBG w związku z reorganizacją finansową i restrukturyzacją zadłużenia na łączną kwotę ok. 3 mld złotych oraz

- na rzecz Polimex-Mostostal w związku z reorganizacją finansową i restrukturyzacją grupy kapitałowej o łącznej wartości 2,5 mld złotych.

Wśród flagowych transakcji prowadzonych przez zespół kancelarii, którego trzon pozostał niezmieniony na przestrzeni lat, znajdują się jedne z największych fuzji i przejęć na rynku polskim, w tym:

- nabycie przez PKN Orlen litewskiej rafinerii w Możejkach, o wartości 2,8 mld dolarów, będące drugą największą zagraniczną inwestycją polskiej spółki (2007 r.);

Pozostało 95% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Prawo dla Ciebie
Koniec abonamentu RTV. Ma go zastąpić opłata w wysokości 8-9 zł miesięcznie
Prawo karne
Prezydent Andrzej Duda ułaskawił prawicowego publicystę
Konsumenci
TSUE orzekł na korzyść frankowiczów. Co ten wyrok oznacza dla banków
Prawo dla Ciebie
Sąd rozstrzygnie spór między córką i wdową po Grzegorzu Ciechowskim
Zawody prawnicze
Adwokatura przyjęła nowe zasady wykonywania zawodu. Zmiany w etyce i zastępstwach
Materiał Promocyjny
Sztuczna inteligencja zmienia łańcuchy dostaw w okresach wysokiego popytu