W związku z tym projektem podpisano największą umowę w historii gminy. Jest to także jeden z niewielu w Polsce projektów hybrydowych PPP, czyli łączących finansowanie partnera prywatnego z dofinansowaniem z Unii Europejskiej.

Jako partner prywatny do realizacji przedsięwzięcia została wybrana spółka IZIM, należąca do funduszu BaltCap Infrastructure Fund, który będzie współfinansował inwestycję wartą ponad 20 milionów złotych. Wykonawca przeprowadzi prace remontowe w czterech obiektach użyteczności publicznej oraz będzie je utrzymywać przez osiem lat. Wykonanie prac pozwoli na zmniejszenie zużycia energii cieplnej i elektrycznej oraz emisji dwutlenku węgla o ponad 70 procent.

Projekt prowadzą Tomasz Korczyński, managing counsel współkierujący Praktyką Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w warszawskim biurze Dentons oraz Jakub Kot, senior associate z tego samego zespołu.