Prawnicy BWHS Wojciechowski Springer i Wspólnicy intensywnie pracowali nad wnioskami o zabezpieczenie roszczeń o zmianę wysokości czynszów najmu za biura oraz sklepy wynajmowane przez klientów kancelarii. W każdej z tych spraw, różniących się stanem faktycznym oraz argumentami, które można było podnieść na zaistnienie przesłanek mających prowadzić do obniżenia czynszu najmu, kluczowe było przede wszystkim uzyskanie zabezpieczenia roszczenia – tak, aby skutek w postaci obniżenia czynszu nastąpił natychmiast, a nawet z mocą wsteczną wobec daty złożenia wniosków.

Dziś cieszymy się z pierwszych pozytywnych rozstrzygnięć – w tym tygodniu dostaliśmy postanowienie, w którym Sąd w całości uwzględnił wniosek przygotowany przez: wspólniczkę kancelarii - adwokat Mirosławę Żytkowską-Kocik oraz adwokat Katarzynę Zawadzińską-Kanadys o zabezpieczenia roszczenia o ukształtowanie na podstawie art. 357[1] KC stosunku najmu poprzez obniżenie - na czas trwania postępowania - czynszu najmu za biuro wynajmowane przez firmę z sektora IT, której pracownicy pracują głównie zdalnie.

Z zainteresowaniem czekamy teraz na reakcję wynajmujących, licząc na to, że tego rodzaju postanowienia doprowadzą do zmiany ich często nieugiętych dotychczas stanowisk.