Kancelaria Clifford Chance doradzała konsorcjum banków w składzie: EBOiR, ING Bank Śląski, mBank i Santander Bank Polska w związku z kredytem terminowym i odnawialnym w łącznej wysokości 480 mln PLN udzielonym spółce celowej Polenergii w celu finansowania kosztów budowy i podatku VAT w związku z planowanym uruchomieniem farmy wiatrowej o mocy 121 MW w Dębsku, która będzie korzystać ze wsparcia w ramach systemu aukcyjnego.

Jest to największa w historii Grupy Polenergia inwestycja, która zapewni blisko 50-procentowy wzrost mocy, jakie Polenergia posiada w segmencie lądowych farm wiatrowych. Farma dostarczy prąd, który pokryje zapotrzebowanie 183 tysięcy gospodarstw domowych.

Realizacja tego projektu to znaczący krok w polskiej zielonej transformacji. Dzięki niemu możliwa będzie redukcja zanieczyszczeń o nawet 318 tysięcy ton CO2, 318 ton SO2, 318 ton NOx, 106 ton CO oraz 18 ton materii zawieszonej.

Koordynację obsługi prawnej transakcji zapewnił Michał Jadwisiak (Senior Associate), a nadzór partnerski nad transakcją sprawowali partnerzy Andrzej Stosio i Jared Grubb (Partner). W skład zespołu Clifford Chance weszli ponadto: Paweł Puacz (Counsel), Maksymilian Jarząbek (Senior Associate), Piotr Węcławowicz (Associate) i Mateusz Ciechomski (Junior Associate).