Do zespołu bankowego kancelarii Allen & Overy w Warszawie dołączył Kacper Sampławski, radca prawny specjalizujący się w projektach dotyczących infrastruktury i partnerstwa publiczno-prywatnego.

Kacper Sampławski jest specjalistą w zakresie infrastruktury, partnerstwa publiczno-prywatnego, zamówień publicznych, pomocy publicznej, prawa ochrony środowiska i prawa UE. Przed podjęciem pracy w Allen & Overy zajmował stanowisko zastępcy dyrektora w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego i jako radca prawny pracował przy Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013.