Zespół Departamentu Bankowości i Finansowania Projektów Infrastrukturalnych opracował strukturę finansowania, która przewiduje emisję obligacji w wielu seriach w ramach programu emisji do maksymalnej kwoty 1.230.000.000 złotych.

Łączny czas trwania programu emisji wyniesie 5 lat. Obligacje będą obejmowane przez instytucje finansowe oraz spółkę Węglokoks S.A.

Celem emisji jest finansowanie bieżącej działalności gospodarczej spółki, w tym finansowanie nakładów inwestycyjnych i kapitału obrotowego oraz wykup krótkoterminowych obligacji spółki o łącznej wartości nominalnej 700 mln złotych, wyemitowanych dnia 7 lutego 2013 roku.

Doradcami spółki w tej transakcji byli Rafał Grochowski – partner kierujący Departamentem Bankowości i Finansowania Projektów Infrastrukturalnych oraz Paweł Wasiel.

Kompania Węglowa S.A. jest największą spółką węglową zarówno w Polsce jak i w Europie. Podstawową działalnością Kompanii Węglowej S.A. jest wydobywanie, wzbogacanie oraz sprzedaż węgla kamiennego. Spółka zatrudnia obecnie 58 tys. osób, a jej roczne wydobycie węgla wynosi około 40 mln ton. W 2012 roku spółka osiągnęła przychód ze sprzedaży netto w wysokości 10.720 mln złotych.