Wsparcie prawniczek i prawników Dentons obejmowało przygotowanie, negocjacje i organizację podpisania dokumentów finansowania po stronie banku finansującego projekt, jak również weryfikację raportu due diligence oraz zapewnienie wsparcia w zakresie regulacji dotyczących energetyki odnawialnej (OZE) i ochrony środowiska.

To już czwarty projekt finansowany przez DNB Bank Polska w sektorze OZE od czasu wejścia w życie nowego systemu wsparcia OZE i trzeci zrealizowany we współpracy z kancelarią Dentons. W 2019 r. Dentons doradzał konsorcjum sześciu banków, w tym DNB, w związku z finansowaniem budowy farmy wiatrowej Potęgowo o łącznej mocy 220 MW. W roku 2020 Dentons wspierał DNB Bank Polska oraz innego kredytodawcę przy transakcji finansowania farmy wiatrowej o mocy ponad 140 MW.

Transakcję nadzorowaną przez partnera Mateusza Toczyskiego prowadził Piotr Nerwiński (managing counsel) przy wsparciu Jakuba Walawskiego (associate) z Zespołu Bankowości i Finansów kancelarii Dentons. W kwestiach projektowych i regulacyjnych doradzała Agnieszka Kulińska (partner), a wspierali ją Jan Dubiński (senior associate) oraz Lena Boczkaja (senior associate) z zespołu Energetyki i Zasobów Naturalnych.