Było to największe dotychczas notowanie spółki zagranicznej oraz pierwsze notowanie spółki hiszpańskiej na GPW w Warszawie.

W dniu 3 grudnia 2014 r. odbyło się pierwsze notowanie akcji spółki Banco Santander S.A. na GPW. Był to 27. debiut na tym rynku w 2014 roku. Wszystkie akcje Banco Santander S.A. są również notowane na hiszpańskich giełdach papierów wartościowych, a także na Giełdzie Papierów Wartościowych w Mediolanie, Lizbonie, Londynie, Nowym Jorku, Buenos Aires, Sao Paulo oraz na Meksykańskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

Banco Santander S.A. został założony w 1857 roku i jest spółką dominującą w Grupo Santander. Obecnie Banco Santander S.A. jest największym bankiem strefy euro oraz dziesiątym największym bankiem na świecie pod względem kapitalizacji, która na koniec czerwca 2014 roku wynosiła 89,9 mld EUR. W kwietniu 2011 roku Banco Santander S.A. został większościowym akcjonariuszem Banku Zachodniego WBK S.A., trzeciego największego banku w Polsce pod względem funduszy własnych i liczby oddziałów. Obecnie Banco Santander S.A. posiada 69,41% akcji Banku Zachodniego WBK.

W związku z debiutem giełdowym Banco Santander S.A. kapitalizacja GPW wzrosła o około 30%.

Nadzór nad doradztwem w związku z wprowadzeniem akcji Banco Santander S.A. na rynek regulowany prowadzony przez GPW sprawował Paweł Rymarz, partner zarządzający warszawskiego biura kancelarii Weil. Transakcję prowadzili dr Łukasz Gasiński, partner, a także szef praktyki regulacyjnej warszawskiego biura Weil oraz Anna Frankowska, partner w departamencie rynków kapitałowych, którym asystowali Jacek Zawadzki i Magdalena Medyńska, prawnicy z tej samej kancelarii.