Konrad Kosicki ma rozległe doświadczenie w sektorze energetycznym, w szczególności w kwestiach związanych z nabywaniem, rozwojem oraz finansowaniem projektów energetyki konwencjonalnej oraz odnawialnej. Doradza także w kwestiach regulacyjnych i w zakresie obrotu energią elektryczną, gazem ziemnym, zielonymi certyfikatami, uprawnieniami do emisji i jednostkami Kioto. Reprezentował wiele przedsiębiorstw energetycznych przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki i przed sądami powszechnymi a także w postępowaniach arbitrażowych. Jego doświadczenie obejmuje również doradztwo przy projektach infrastrukturalnych takich jak autostrady i stadiony. Wcześniej pracował w polskim biurze kancelarii Norton Rose Fulbright.

Konrad wzmocni dwunastoosobowy Departament Projektów Infrastrukturalnych, Prawa Zamówień Publicznych i Prawa Energetycznego warszawskiego biura kancelarii Gide. Razem z kierującym zespołem partnerem Piotrem Sadownikiem oraz senior associates: Grzegorzem Banasiukiem, ekspertem w zakresie prawa zamówień publicznych, oraz Tomaszem Pyrkowskim, specjalizującym się w prawie energetycznym, a zwłaszcza w kwestiach związanych z odnawialnymi źródłami energii, Konrad będzie rozwijał ten obszar działalności kancelarii.

„Jest mi niezmiernie miło powitać Konrada w naszym gronie. Jestem pewien, że wzmacniając nasz zespół o tak doświadczonego praktyka w dziedzinie prawa energetycznego oraz projektów infrastrukturalnych wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów, zwłaszcza w kontekście ostatnich znaczących zmian w prawodawstwie dotyczącym sektora energetycznego" – mówi Dariusz Tokarczuk, partner zarządzający w kancelarii Gide.

„Dołączam do kancelarii Gide w wyjątkowo ciekawym dla polskiego sektora energetycznego czasie. Rośnie znaczenie odnawialnych źródeł energii i jednocześnie zmieniają się trendy w segmencie energetyki konwencjonalnej. Niespełna dwa tygodnie temu, na początku maja, weszła w życie ustawa o OZE. Przewiduje ona zupełnie nowy system wsparcia oparty na aukcjach, który zacznie obowiązywać z początkiem nowego roku. Przełomowa dla polskiej energetyki może być też druga połowa roku, kiedy to ma zostać ogłoszony przetarg na realizację pierwszej polskiej elektrowni jądrowej. Nie możemy także zapominać o planowanej konsolidacji sektora energetycznego, czy planach związanych z wprowadzeniem rynku mocy" – dodaje Konrad Kosicki, counsel w kancelarii Gide.