Mec. Adelina Prokop jest adwokatem, specjalizuje się w postępowaniach sądowych i arbitrażowych z zakresu prawa handlowego i finansowego oraz międzynarodowej ochrony inwestycji zagranicznych.

Mec. Prokop posiada znaczące doświadczenie w reprezentowaniu klientów w postępowaniach sądowych i arbitrażowych, zdobyte w biurach Clifford Chance w Warszawie i Londynie. Reprezentuje inwestorów zagranicznych w międzynarodowych arbitrażach inwestycyjnych. Występowała przed sądami arbitrażowymi z siedzibą w Paryżu, Londynie, Genewie, Brukseli i w Warszawie. Reprezentuje banki, instytucje finansowe i audytorskie w postępowaniach regulacyjnych, przed sądami powszechnymi i Trybunałem Sprawiedliwości UE. Doradzała także klientom z sektora energetycznego, telekomunikacyjnego, infrastrukturalnego i rynku nieruchomości, jak również w sporach na tle nieuczciwej konkurencji lub związanych z transakcjami fuzji i przejęć. Według Legal 500 EMEA, niezależnego międzynarodowego rankingu kancelarii prawnych, należy do grona prawników rekomendowanych w dziedzinie rozwiązywania sporów w Polsce. Uznana w międzynarodowym rankingu Who's Who Legal jako przyszły lider (Future Leader) w postępowaniach arbitrażowych w Polsce.

Mec. Mateusz Chruściak to adwokat, specjalizujący się w transakcjach finansowania oraz obrotu wierzytelnościami, sekurytyzacji oraz w zakresie instrumentów nierzeczywistej ochrony kredytowej.

Mec. Chruściak posiada bogate doświadczenie w doradztwie zarówno na rzecz spółek jak i instytucji finansowych w finansowaniach korporacyjnych (w tym w finansowaniach przejęć oraz finansowaniach projektów), transakcjach restrukturyzacyjnych dotyczących sektora budowlanego, energetycznego, przemysłu ciężkiego oraz FMCG oraz w transakcjach dotyczących przeniesienia wierzytelności. W swojej praktyce koncentruje się na transakcjach sprzedaży wierzytelności korporacyjnych (w tym transakcjach portfelowych oraz secondary debt trading), sprzedaży wierzytelności straconych (non-performing loans), sekurytyzacjach (w tym sekurytyzacjach z elementem true sale oraz sekurytyzacjach syntetycznych), faktoringu, kredytowych instrumentach pochodnych oraz innych transakcjach związanych z obrotem wierzytelnościami. W 2019 r. był członkiem zespołu structured debt w londyńskim biurze Clifford Chance, doradzając w prywatnych i publicznych transakcjach sekurytyzacyjnych (w tym dotyczących papierów wartościowych zabezpieczonych spłatami korporacyjnych kredytów nieruchomościowych (CMBS), mieszkaniowych kredytów hipotecznych (RMBS) oraz pożyczek konsumenckich).