Z komandytariuszek na komplementariuszki awansowały Anna Skowron, partnerka odpowiedzialna za praktykę korporacyjną, oraz Anna Wieczorek, partnerka odpowiedzialna za praktykę obrotu nieruchomościami, doradztwo w zakresie procesu inwestycyjnego oraz prawo ochrony środowiska. To awans na najwyższy szczebel w kancelarii.

Do grona wspólników dołączyła Agnieszka Podlewska, kierownik działu administracji. Agnieszka jest w Sendero od początku istnienia kancelarii. Awans na Partnera to wyraz uznania dla jej lojalności i wieloletniej dbałości o interesy firmy.

Na stanowisko Of Counsel awansował Szymon Szurgacz, radca prawny odpowiedzialny za sekcję RODO oraz własności intelektualnej. Powierzenie Szymonowi nowego stanowiska to wyróżnienie jego wiedzy i umiejętności biznesowych.

Partner Kancelarie RP.