W ramach transakcji Maciej Popowicz i Arkadiusz Pernal sprzedali akcje spółki reprezentujące 9,78% kapitału zakładowego oraz ogólnej liczby głosów w spółce, o łącznej wartości 355 mln zł. Po rozliczeniu transakcji Maciej Popowicz posiada 1.615.000 akcji Spółki, które stanowią 22,2% akcji w kapitale zakładowym spółki, a Arkadiusz Pernal posiada 807.600 akcji spółki, które stanowią 11,1% akcji w kapitale zakładowym spółki.

Ten Square Games S.A. jest polskim producentem i wydawcą gier udostępnianych w modelu F2P (free to play) przeznaczonych na urządzenia mobilne (smartfony, tablety) oraz przeglądarki. Spółka konkuruje na rynku globalnym, a jej gry są udostępniane w większości krajów na świecie. Obecnie jest jedną z najwyżej wycenianych spółek z branży gier na runku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

W skład zespołu doradzającego przy transakcji weszli: Paweł Zdort, partner zarządzający kancelarii oraz Ewa Bober, partnerka w departamencie korporacyjnym specjalizująca się w transakcjach na rynkach kapitałowych.