22 lutego 2021 r. strony zawarły warunkową umowę sprzedaży udziałów. Zamkniecie transakcji jest spodziewane w drugim kwartale 2021 r.

W skład zespołu prawników biura Clifford Chance w Warszawie, którego pracę nadzorował Daniel Kopania, partner kierujący Departamentem Nieruchomości i Budownictwa, weszli Tomasz Derda (Counsel, Departament Korporacyjny) oraz Joanna Satkiewicz (Senior Associate, Departament Nieruchomości i Budownictwa). Jarosław Lorenc (Counsel, Grupa ds. Rynków Kapitałowych) doradzał przy kwestiach związanych z raportowaniem MAR w ramach transakcji.