Założona w 2006 r. kancelaria w ciągu blisko 12 lat działalności zbudowała zespół ok. 130 specjalistów. Firma w tej chwili obsługuje ok. 200 podmiotów rocznie, świadcząc dla nich kompleksowe usługi prawne połączone z ofertą zarządzania wierzytelnościami, wsparcia podatkowego czy z zakresu rachunkowości. Kancelaria jest członkiem międzynarodowej sieci kancelarii Euro Collect Net Lawyers, dzięki czemu wspiera działalność klientów na terenie UE i poza jej granicami.

Michał Rączkowski, partner zarządzający RK Legal podkreśla, że nowi partnerzy to osoby od wielu lat związane z kancelarią: - Wszystkie awansowane osoby to nasi długoletni współpracownicy, adwokaci, których praca realnie przekłada się na poziom świadczonych przez nas usług i stały rozwój oferty. Koordynując pracę swoich zespołów w stopniu partnera i partnera zarządzającego będą miały większy wpływ na rozwój kancelarii i realizację nowych projektów.

Paweł Zimiński koordynuje pracę Departamentu Nieruchomości. Od wielu lat doradza klientom w sprawach dotyczących obrotu nieruchomościami, świadczy pomoc w kwestiach prawnych na wszystkich etapach procesu budowlanego. Reprezentuje deweloperów, inwestorów, wykonawców, wspólnoty mieszkaniowe oraz właścicieli nieruchomości w sporach sądowych w zakresie roszczeń odszkodowawczych związanych z wadami nieruchomości.

Izabela Długołęcka – Górczyńska koordynuje działania Departamentu Zarządzania Wierzytelnościami B2B. Odpowiada za obsługę klientów w zakresie odzyskiwania należności, postępowania egzekucyjnego, prawa upadłościowego i procesów sądowych.

Rafał Wyziński kieruje nowo utworzonym Departamentem Wsparcia Biznesu. Specjalizuje się w prawie pracy, prawie cywilnym materialnym i procesowym. Nadzoruje kompleksową obsługę spółek i przedsiębiorstw w zakresie bieżącego doradztwa korporacyjnego, świadczy pomoc prawną przy tworzeniu i negocjowaniu umów. Przygotowuje strategie procesowe dla klientów oraz prowadzi negocjacje w sprawie polubownego zakończenia sporów.