Pozwolenia na budowę nowej siedziby Muzeum Sztuki Nowoczesnej jest pierwszym pozwoleniem na budowę budynku w bezpośrednim otoczeniu Pałacu Kultury i Nauki, które zostało uzyskane po wieloletnich staraniach i w ramach skomplikowanego postępowania administracyjnego.

Nowa siedziba Muzeum Sztuki Nowoczesnej jest wyjątkową w skali Polski i Europy inwestycją na potrzeby kulturalne, o ogromnym znaczeniu dla rozwoju Warszawy. Zakończenie prac budowlanych zaplanowane jest na październik 2021 r. Otwarcie muzeum - dwa miesiące później.

Obsługę prawną Muzeum Sztuki Nowoczesnej świadczą eksperci KKLW: Przemysław Wierzbicki, Partner oraz Maciej Łysakowski, Associate.