Spółka ta 30 września 2021 r. otworzyła postępowanie o zatwierdzenie układu prowadzone w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2019 r., poz. 243 ze zm.) oraz art. 15 ust. 1 Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086).

Dniem układowym jest 30 września 2021 roku. Klienta wspiera zespół zajmujący się upadłością restrukturyzacją, z udziałem partnera Przemysława Wierzbickiego oraz senior associate Marty Ewiak – Kaweckiej.

KKLW jest rekomendowana w EMEA Legal 500 w zakresie doradztwa dla sektora energetyki i surowców naturalnych, sektora nieruchomości, prawa administracyjnego i publicznego, rozwiązywania sporów, a także restrukturyzacji i upadłości.

Partner Kancelarie RP.