Powyższe prace zostały przeprowadzone w związku z globalną transakcją polegającą na wydzieleniu ze struktur Grupy Sanofi biznesu produkcji i dystrybucji leków generycznych Zentiva i sprzedaży tego biznesu na rzecz Adventu. Umowa przedwstępna dotycząca przeprowadzenia globalnej transakcji została zawarta przez Sanofi, francuską spółkę Société Anonyme, i Advent w czerwcu br. kończąc negocjacje pomiędzy stronami, które – na zasadzie wyłączności – były prowadzone od kwietnia br. Wartość całej transakcji wyniosła 1,9 miliarda euro.

Zamknięcie transakcji nastąpiło 30 września br.

Zentiva Polska odpowiada za dopuszczanie i wprowadzanie do obrotu, dystrybucję, sprzedaż, reklamę i promocję produktów leczniczych, dla których podmiotem odpowiedzialnym jest Zentiva k.s oraz Zentiva a.s.

„O stopniu skomplikowania transakcji sprzedaży części biznesu Sanofi zdecydowało kilka elementów, w tym dwa najbardziej istotne. Po pierwsze, przeprowadzenie podziału Sanofi z uwzględnieniem szeregu zagadnień regulacyjnych. Po drugie, konieczność zsynchronizowania procesu sprzedaży w kilku krajach jednocześnie oraz wymagający dużego zaangażowania harmonogram przekształceń korporacyjnych. Cieszę się, że zespół prawników Weil mógł po raz kolejny udowodnić, że jest najlepszym partnerem przy tego typu transakcjach" – skomentował mec. dr hab. Łukasz Gasiński.

Ze strony warszawskiego biura Weil transakcję nadzorował dr hab. Łukasz Gasiński, partner z działu korporacyjnego kierujący praktyką regulacyjną. Bieżące prace były prowadzone przez counsel Monikę Kierepę oraz prawników: adwokat Aleksandrę Kabać, radcę prawnego Monikę Szczotkowską oraz aplikant adwokacką Annę Aranowską. W kwestiach związanych z prawem zamówień publicznych doradzała adwokat Angelika Szufel.

W zakresie prawa farmaceutycznego usługi doradcze na rzecz Sanofi świadczyła kancelaria Kieszkowska Rutkowska Kolasiński Kancelaria Prawna sp. j.