Zespołem własności intelektualnej kieruje Anna Stasiak-Apelska, doktor nauk prawnych z wieloletnim doświadczeniem w obsłudze prawnej polskich i zagranicznych podmiotów z różnych sektorów, m.in.: mediowego, produkcyjnego oraz motoryzacyjnego.

Anna Stasiak-Apelska specjalizuje się w obszarze prawa autorskiego, w tym umów przenoszących autorskie prawa majątkowe oraz umów licencyjnych, ochronie dóbr osobistych, prawie własności przemysłowej, w tym uzyskiwaniu świadectw ochronnych i dokumentów w Urzędzie Patentowym RP, a także w audytach oraz planowaniu strategii zarządzania własnością intelektualną w organizacji.