KKLW, reprezentując firmę Gülermak A.S, zakwestionowała zapisy SIWZ, twierdząc, że postawione wymagania były nieproporcjonalnie wysokie do zakresu wymaganych prac i zbyt ograniczające liczbę potencjalnych wykonawców zamówienia. GDDKiA uznała odwołanie i wprowadziła wszystkie proponowane zmiany w zapisie treści specyfikacji SIWZ. Decyzję GDDKiA potwierdziła także Krajowa Izba Odwoławcza.

Ze strony KKLW firmę Gülermak A.S reprezentował Partner mec. Jacek Kosiński oraz radca prawny Wojciech Kowalczuk.