KKLW współpracowało z Ministerstwem Rozwoju podczas analizy sytuacji PPP w Polsce, a później przy przygotowywaniu propozycji działań mających na celu rozwój PPP, w tym nowelizacji ustawy o PPP. Proponowana nowelizacja przewiduje m.in.: zmiany w podatku od nieruchomości oraz podwyższenie opłat parkingowych w centrach miast.

Jacek Kosiński powiedział, że „KKLW od lat zajmuje się PPP doradzając klientom z sektora prywatnego i publicznego w wielu projektach, a także organizując szkolenia i konferencje. Mam nadzieję, że piątkowa decyzja rządu pozwoli na wypromowanie Partnerstwa Publiczno-Prywatnego jako jednej z metod realizacji projektów inwestycyjnych."

„Przygotowywana nowelizacja ustawy jest oczekiwana przez rynek, który patrzy na projekty PPP z dużym zainteresowaniem," dodał Michał Kurzyński.

Rządowa "Polityki PPP" to jeden z projektów strategicznych „Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju", przygotowanej przez Ministerstwo Rozwoju.