W skład Grupy IOW działającej w Polsce od 1993 r. wchodzą: IOW Trade sp. z o.o., spółka oferująca podzespoły do budowy maszyn jezdnych oraz urządzeń stacjonarnych oraz IOW Service sp. z o.o., spółka będąca przedstawicielem i autoryzowanym centrum serwisowym układów napędowych.

Dzięki przejęciu Grupy IOW firma Axel Johnson International, licząca ponad 90 firm w 25 krajach, umocni swoją pozycję jako dystrybutor i dostawca usług serwisowych do mobilnych układów napędowych w Europie. Obecni właściciele Grupy IOW pozostaną udziałowcami i będą kontynuować prowadzenie firm.

"Region Europy Środkowo – Wschodniej wciąż oferuje wiele ciekawych okazji transakcyjnych, które mogą skutecznie przyciągać zarówno inwestorów strategicznych, jak i fundusze private equity. Europa Środkowo – Wschodnia wciąż cechuje się stabilnym wzrostem ekonomicznym, pomimo zmian politycznych obserwowanych na części rynków regionu" – podkreśla Eva Talmacsi, partner z zespołu transakcyjnego specjalizująca się w fuzjach i przejęciach w Europie Środkowo - Wschodniej.

Międzynarodowym zespołem prawników CMS pracującym przy tej transakcji kierowała Eva Talmacsi, partner zajmująca się z ramienia londyńskiego biura fuzjami i przejęciami w Europie Środkowo-Wschodniej, wspierana przez Marka Sawickiego i Atanasa Bangacheva, partnerów z Warszawy oraz Sofii nadzorujących odpowiednio transakcje w Polsce i Bułgarii. W skład zespołu weszli prawnicy z czterech jurysdykcji: Izabela Gębal (Warszawa), Valentina Santambrogio (Londyn), Iveta Manolova, Veliko Savov (Sofia), Zuzanna Jurga, Grzegorz Pączek, Mateusz Baszczyk (Warszawa) oraz Pavel Kocian (Praga). Prace dotyczące prawa ochrony konkurencji koordynowała Małgorzata Urbańska, partner z warszawskiego biura, wspierana przez Agnieszkę Starzyńską oraz Krzysztofa Sikorę. Za kwestie związane z prawem pracy odpowiadała Patricia Jares (counsel, Niemcy), Björn Otto (partner, Niemcy) oraz Maciej Andrzejewski (Polska), podczas gdy kwestie nieruchomościowe koordynowali z Warszawy Piotr Przybylski oraz Marcin Pasik. Przy transakcji doradzali także Denitsa Dudevska (Sofia), Martin Wodraschke (Budapeszt) oraz Nevena Radlova (Sofia).