Verte S.A. jest jednym z liderów branży papierniczej, mającym w swojej ofercie szeroką gamę artykułów papierniczych segmentu premium.

KKLW doradzała spółce w sporze prowadzonym z jednym z największych wierzycieli i jednocześnie konkurentem Verte, a także świadczyła bieżącą pomoc związaną z przeprowadzaniem restrukturyzacji. Poza tym usługi KKLW obejmowały reprezentowanie Verte przed sądem restrukturyzacyjnym oraz wsparcie podczas Zgromadzenia Wierzycieli.

Ze strony kancelarii projekt prowadzą: Przemysław Wierzbicki, partner KKLW, oraz Jakub Brzeski.