Małopolska: co musi się stać, by władzę przejął rządowy komisarz. Wyjaśniamy

Jeśli do 9 lipca w Małopolsce nie zostanie wybrany marszałek województwa, to zostaną tam rozpisane przedterminowe wybory.

Publikacja: 02.07.2024 16:56

Wojewoda małopolski Krzysztof Klęczar podczas Sesji Sejmiku Województwa Małopolskiego VII kadencji

Wojewoda małopolski Krzysztof Klęczar podczas Sesji Sejmiku Województwa Małopolskiego VII kadencji

Foto: PAP/Łukasz Gągulski

Wybrany w ostatnich wyborach samorządowych sejmik województwa małopolskiego wciąż nie ma zarządu, czyli marszałka, wicemarszałków i członków zarządu. Ten pat został wywołany przyczynami politycznymi, które prawdopodobnie szybko nie ustąpią. Jednak przepisy o samorządzie województwa przewidują procedury ustanowienia władzy samorządowej w województwie na wypadek, gdyby do wyboru nie doszło.

Czytaj więcej

Kryzys w sejmiku w Małopolsce trwa. PiS nadal w klinczu

Sprawy związane z wyłonieniem tych osób reguluje ustawa z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa. Daje ona sejmikowi wojewódzkiemu trzy miesiące na wybór zarządu, przy czym termin ten liczy się od dnia ogłoszenia wyników wyborów. Termin ten upływa 9 lipca, czyli już za kilka dni. Jeśli w tym czasie zarząd nie zostanie wybrany, to sejmik ulegnie rozwiązaniu z mocy prawa, a w Małopolsce zostaną rozpisane przedterminowe wybory do sejmiku województwa.

Do czasu wyboru nowego sejmiku i nowego zarządu Małopolsce nie grozi „bezkrólewie”. Według art. 33 ust. 4 ustawy, premier na wniosek ministra spraw wewnętrznych i administracji, wyznaczy „osobę, która w tym okresie pełni funkcję organów samorządu województwa”.

Kiedy wejdzie komisarz, powołany przez premiera?

Wybrany w przedterminowych wyborach sejmik zbierze się na pierwsze posiedzenie w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników wyborów, a wspomniana osoba wyznaczona przez premiera jest odpowiedzialna za zwołanie tego pierwszego posiedzenia. Nowy sejmik też będzie miał trzy miesiące od dnia ogłoszenia wyniku wyborów na wybór zarządu. Jeżeli nowy skład tego zgromadzenia znów sobie z tym zadaniem nie poradzi, to sejmik znów ulegnie rozwiązaniu, tym razem już do końca kadencji, czyli do 2029 roku. Na ten czas dla województwa zostanie ustanowiony komisarz, powołany przez premiera na wniosek ministra spraw   wewnętrznych i administracji. Będzie on pełni tę funkcję do dnia wyboru zarządu przez nowy sejmik.

Według ustawy samorządowej, „osoba pełniąca funkcję organów samorządu województwa” oraz komisarz przejmują kompetencje sejmiku i jego zarządu. Rządy „osoby wyznaczonej” siłą rzeczy są krótkie, ale komisarz w praktyce może zajmować się sprawami długofalowymi (ustawa o samorządzie województwa tego nie precyzuje). Oznacza to, że komisarz może określać m. in. strategię rozwoju województwa, uchwalać jego plan zagospodarowania przestrzennego, uchwalać i realizować budżet województwa a także określać zasady dotacji z tegoż budżetu.

Czytaj więcej

Kaczyński mówi o pozbywaniu się ludzi z PiS. W tle impas w Małopolsce

Wybrany w ostatnich wyborach samorządowych sejmik województwa małopolskiego wciąż nie ma zarządu, czyli marszałka, wicemarszałków i członków zarządu. Ten pat został wywołany przyczynami politycznymi, które prawdopodobnie szybko nie ustąpią. Jednak przepisy o samorządzie województwa przewidują procedury ustanowienia władzy samorządowej w województwie na wypadek, gdyby do wyboru nie doszło.

Sprawy związane z wyłonieniem tych osób reguluje ustawa z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa. Daje ona sejmikowi wojewódzkiemu trzy miesiące na wybór zarządu, przy czym termin ten liczy się od dnia ogłoszenia wyników wyborów. Termin ten upływa 9 lipca, czyli już za kilka dni. Jeśli w tym czasie zarząd nie zostanie wybrany, to sejmik ulegnie rozwiązaniu z mocy prawa, a w Małopolsce zostaną rozpisane przedterminowe wybory do sejmiku województwa.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Nieruchomości
Jak kwestionować niezgodne z prawem plany inwestycyjne sąsiada? Odpowiadamy
Materiał Promocyjny
Jak wykorzystać potencjał elektromobilności
Praca, Emerytury i renty
Krem z filtrem, walizka i autoresponder – co o urlopie powinien wiedzieć pracownik
W sądzie i w urzędzie
Jak otrzymać bon energetyczny? Jest wzór wniosku
Nieruchomości
Większe odległości od działki sąsiada. Jakie zmiany się szykują
Administracja
Rzeka zabrała część nieruchomości. Kiedy przysługuje odszkodowanie?