23 marca, gdy na obszarze RP już obowiązywał stan zagrożenia epidemicznego, burmistrz Cieszyna wydał zarządzenie o czasowym odstąpieniu od 26 marca do 16 kwietnia 2020 r. od poboru opłat parkingowych określonych w uchwale rady miejskiej z 2018 r.

Ustawa o samorządzie gminnym mówi, że rada może wydać przepisy porządkowe w formie zarządzenia ze względu na ochronę życia lub zdrowia obywateli oraz dla zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego. Zarządzenie burmistrza miało na celu zapobieganie i zwalczanie koronawirusa. Chodziło o dotykowe panele w parkomatach. W nagłych przypadkach przepisy porządkowe może wydać organ wykonawczy gminy.

Czytaj także:

Koronawirus: zawieszenie opłat za parkowanie okazało się nielegalne - wyrok WSA

Zarządzenie zakwestionował wojewoda śląski, stwierdzając rozstrzygnięciem nadzorczym jego nieważność. Jego zdaniem nie było potrzeby wydawania zarządzenia. Po przepisy porządkowe gmina może sięgać jedynie w nagłych sytuacjach, gdy nie wystarczą istniejące. A te są m.in. w ustawie o gospodarce komunalnej i w rozporządzeniu o ogłoszeniu na obszarze RP stanu epidemii.

Wojewoda błędnie przyjął, iż zarządzenie burmistrza nie było uzasadnione ochroną życia i zdrowia obywateli, bo zapewniały ją istniejące przepisy – zarzuciła gmina Cieszyn w skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach. Według gminy czasowe odstąpienie od poboru opłat parkingowych nie jest uregulowane w obowiązujących przepisach. Spełniono zatem obie przesłanki upoważniające burmistrza do wydania zarządzenia: brak regulacji w odrębnych przepisach oraz konieczność ochrony życia i zdrowia obywateli. Wystąpiła też nagła sytuacja, co uzasadniało konieczność pilnego przeciwdziałania zagrożeniu.

Sąd jednak ocenił, że to wojewoda ma rację, bo zarządzenie narusza ustawę o samorządzie gminnym. Ochrona zdrowia i życia może się odbyć przez zastosowanie już obowiązujących przepisów – stwierdził WSA – i oddalił skargę. Gmina nie wykazała też, by – co nakazuje ustawa o samorządzie gminnym – wydanie zarządzenia było niezbędne wobec nagłego, bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia obywateli oraz dla zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego. Argumenty gminy, że było ono konieczne, bo parkomaty są nośnikiem wirusa, w żaden sposób nie dowodzą, iż na terenie Cieszyna wystąpiła nadzwyczajna sytuacja, inna niż w reszcie kraju – ocenił sąd. Rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody było więc legalne, a zarzuty gminy – bezzasadne.

Parkomaty w Cieszynie nadal działają i pobierane są opłaty. Wyrok jest nieprawomocny.

Sygnatura akt: II SA/Gl 828/20