Plany ogólne w gminach mają powstać do końca 2028 r.

Senat poprawił nowelizację ustawy o planowaniu przestrzennym. Izba chce, by decyzje o warunkach zabudowy wygasały po upływie 2 lat od dnia, w którym stały się prawomocne. Sejm proponował 5 lat. Dziś "wuzetki" są wydawane bezterminowo.

Publikacja: 23.06.2023 14:56

Plany ogólne w gminach mają powstać do końca 2028 r.

Foto: Adobe Stock

Jak pisaliśmy na łamach “Rzeczpospolitej”, zgodnie z przyjętą przez Sejm nowelizacją ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, gminy miały do końca 2025 r. uchwalić plany ogólne, zastępujące studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, ale w przeciwieństwie do nich będących aktami prawa miejscowego. Senat postanowił poprawić ustawę.

Podczas posiedzenia senator Zygmunt Frankiewicz wskazywał, że eksperci zwracali uwagę, że okres stworzenia planów ogólnych jest zbyt krótki. Co więcej, z uwagi na ograniczoną liczbę specjalistów z dziedziny planowania przestrzennego, którzy mieliby stworzyć dla wszystkich gmin w Polsce plany ogólne w tak krótkim czasie, może się to po prostu okazać nierealne. Jak wskazywał senator, wykonanie planu ogólnego w gminie to okres ok. 3-4 lat.

Czytaj więcej

Planowanie przestrzenne w w Sejmie

Ministerstwo Rozwoju i Technologii argumentowało, że jeśli te plany ogólne nie powstaną do końca 2025 r., to Polska nie będzie mogła skorzystać z pieniędzy przeznaczonych na ten cel z Krajowego Planu Odbudowy. - Niemniej, jeżeli to i tak jest niewykonalne, to lepiej zapisać coś realistycznego - podkreślił senator Zygmunt Frankiewicz.

W związku z tym Senat przyjął poprawkę zakładającą stworzenie planów ogólnych w gminach na terenie Polski do końca 2028 r.

Stop rozlewaniu budowy

Jak zauważył Zygmunt Frankiewicz, dotychczas pokutowała opinia, że w Polsce można wszędzie wszystko zbudować. Dla przykładu, „wuzetkę” może dostać każdy, w dodatku na każdy kawałek gruntu. Z racji, że takie praktyki związane z rozlewaniem się zabudowy powinny zostać ograniczone, Senat zdecydował o dodaniu do ustawy art. 64c, zgodnie z którym decyzja o warunkach zabudowy będzie wygasać po upływie 2 lat od dnia, w którym stała się prawomocna. W sejmowym projekcie decyzja ta miała wygasać po 5 latach. W Senacie dodano jednak zapis, że na wniosek organ może przedłużyć obowiązywanie „wuzetki” o kolejne 2 lata, jeżeli warunki realizacji przedsięwzięcia określone w decyzji o warunkach zabudowy są zgodne z planem ogólnym. Podkreślmy, że dotychczas “wuzetki” były wydawane bezterminowo.

- Nie negujemy, że warunki zabudowy są czasami koniecznością, dlatego pozostawiamy możliwość wydawania warunków zabudowy tam, gdzie plan ogólny na to pozwoli, czyli w miejscach uzupełnienia zabudowy - mówił Piotr Uściński, sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii.

14 dni dla wójta

Senatorowie zdecydowali także, że w planie ogólnym określane będą strefy planistyczne, gminne standardy urbanistyczne, obszary uzupełnienia zabudowy, a będą mogły zostać określone obszary zabudowy śródmiejskiej. W sejmowym projekcie obszary uzupełnienia zabudowy nie były obligatoryjne.

Poza tym Senat zdecydował także o tym, że samorządy będą mogły w planie ogólnym wyznaczać obszary, w których będzie możliwość zlokalizowania przedsięwzięcia sektora rolnictwa związanego z hodowlą lub chowem zwierząt, mogącego znacząco oddziaływać na środowisko.

Wydłużony z 3 do 14 dni został także okres, gdy wójt, burmistrz albo prezydent miasta ma obowiązek wezwać inwestora do uzupełnienia braków, np. w postaci projektu zintegrowanego planu inwestycyjnego. Podkreślmy, że zintegrowany plan inwestycyjny, sporządzany na wniosek inwestora, będzie nową formą planu miejscowego, w ramach którego inwestor będzie mógł np. zobowiązać się do budowy szkoły.

- Obecna nowelizacja idzie w dobrym kierunku, ale obawiam się, że jest niewystarczająca – podsumował Zygmunt Frankiewicz.

Jak pisaliśmy na łamach “Rzeczpospolitej”, zgodnie z przyjętą przez Sejm nowelizacją ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, gminy miały do końca 2025 r. uchwalić plany ogólne, zastępujące studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, ale w przeciwieństwie do nich będących aktami prawa miejscowego. Senat postanowił poprawić ustawę.

Podczas posiedzenia senator Zygmunt Frankiewicz wskazywał, że eksperci zwracali uwagę, że okres stworzenia planów ogólnych jest zbyt krótki. Co więcej, z uwagi na ograniczoną liczbę specjalistów z dziedziny planowania przestrzennego, którzy mieliby stworzyć dla wszystkich gmin w Polsce plany ogólne w tak krótkim czasie, może się to po prostu okazać nierealne. Jak wskazywał senator, wykonanie planu ogólnego w gminie to okres ok. 3-4 lat.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Nieruchomości
Co można wybudować bez pozwolenia na własnej posesji? Garaż? A może oczko wodne?
Sądy i trybunały
Seria wyroków kopiuj-wklej. W tle batalia o koncesję dla aptek
Sądy i trybunały
Nowy dyrektor KSSiP: do sądów rzadko przychodzą intelektualiści czy prawnicy
Podatki
Uparty obdarowany zapłaci podatek, bo nie chciał pokazać wydruku z konta
Akcje Specjalne
Naszym celem jest osiągnięcie 9 GW mocy OZE do 2030 roku
Prawo drogowe
Koniec z parkowaniem na chodnikach? Jest propozycja zmiany prawa
Prawo rodzinne
Rozwód u notariusza lub przed urzędnikiem USC. Resort Bodnara ma śmiały plan