Organ prowadzący przedszkole nie może zwolnić dyrektora przedszkola z realizacji pensum

Rada miasta nie mogła zwolnić dyrektora przedszkola z realizacji pensum.

Publikacja: 24.08.2022 07:08

Organ prowadzący przedszkole nie może zwolnić dyrektora przedszkola z realizacji pensum

Foto: Adobe Stock

Organ prowadzący szkołę nie ma do tego kompetencji – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

O zwolnienie na rok z tygodniowego obowiązkowego wymiaru ośmiu godzin zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych wystąpiła do rady miasta dyrektor miejskiego przedszkola. Argumentowała to problemami zdrowotnymi i coraz większym zakresem obowiązków.

Rada wyraziła zgodę, potwierdzając ją w uchwale z 7 lipca 2020 r.

Czytaj więcej

Zwolnienie dyrektora przedszkola z pensum godzin - rada gminy ma ograniczone kompetencje

Zgodnie z Kartą nauczyciela dyrektorowi i wicedyrektorowi szkoły oraz nauczycielowi, pełniącym w zastępstwie obowiązki kierownicze, można obniżyć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin w zależności od wielkości i typu szkoły oraz warunków pracy. Można także zwolnić z realizacji pensum.

Wojewoda lubuski zaskarżył uchwałę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim. Zdaniem wojewody naruszono przepisy Karty nauczyciela. Dyrektor przedszkola zwolniono bowiem z realizacji pensum ze względu na problemy zdrowotne, a nie – jak przewiduje Karta nauczyciela – na kryteria wielkości i typu placówki oraz warunki pracy.

Z przepisów Karty nauczyciela nie wynika, aby rada jako organ prowadzący szkołę lub placówkę była uprawniona do przyznawania indywidualnych zwolnień od realizacji pensum – stwierdził wojewoda.

Dopatrzył się także innych wad, ponieważ uchwały nie opublikowano w dzienniku urzędowym województwa i nie zapewniono konsultacji ze związkami zawodowymi. Z tych wszystkich powodów WSA w Gorzowie Wielkopolskim stwierdził nieważność tego aktu.

Rada miasta wniosła do Naczelnego Sądu Administracyjnego skargę kasacyjną. Zdaniem autora skargi za błędne należy uznać twierdzenie sądu pierwszej instancji, że rada miasta nie jest uprawniona do przyznania indywidualnych zwolnień dyrektorom szkół od realizacji pensum. Błędnie także uznano, że uchwała powinna być opublikowana w dzienniku urzędowym województwa, a jej projekt wymagał opinii związków zawodowych.

Uchwała jest wadliwa – stwierdził Naczelny Sąd Administracyjny, oddalając skargę kasacyjną.

Rada miasta nie miała kompetencji do indywidualnego zwolnienia dyrektora konkretnej placówki z realizacji tygodniowego wymiaru zajęć. W ocenie NSA rada miasta powinna określić warunki zwolnienia, jednakowe dla określonych osób, we wszystkich placówkach spełniających określone kryteria (przy uwzględnieniu przesłanek ustawowych), dla których organem prowadzącym jest gmina.

– Uchwała nie jest też aktem prawa miejscowego, ponieważ nie zawiera norm o charakterze abstrakcyjnym i generalnym oraz nie została ogłoszona w sposób przewidziany prawem – uzasadniał wyrok NSA sędzia sprawozdawca Kazimierz Bandarzewski.

W ocenie NSA błędnie natomiast WSA w Gorzowie Wielkopolskim uznał, że projekt uchwały wymagał opinii związków zawodowych.

Wyrok jest prawomocny.

Sygnatura akt: III OSK 5170/21

Organ prowadzący szkołę nie ma do tego kompetencji – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

O zwolnienie na rok z tygodniowego obowiązkowego wymiaru ośmiu godzin zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych wystąpiła do rady miasta dyrektor miejskiego przedszkola. Argumentowała to problemami zdrowotnymi i coraz większym zakresem obowiązków.

Pozostało 88% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Nieruchomości
Sąsiad zajrzy nam przez płot? Zmiany w prawie budowlanym i budowanie bliżej siebie
Sądy i trybunały
Izba Cywilna SN zbada pytania Ziobry o tryb korekty płci. Choć Bodnar je wycofał
W sądzie i w urzędzie
Sądy nie chcą nagrań z samochodowej kamerki. Jest propozycja
Spadki i darowizny
Wzięła darowiznę i poszła swoją drogą. SN rozstrzygnął spór babci z wnuczką
Prawo pracy
Praca zdalna w odwrocie. Nowe przepisy nie pomogły
Prawo karne
Nie tylko Collegium Humanum. Rektorzy trzech uczelni zatrzymani przez CBA