Poprawa warunków pracy w skarbówce ma na celu „zapobieganie negatywnym czynnikom oddziałującym na system poboru podatków”. Chodzi m.in. o odejścia funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej z powodów ekonomicznych. KAS ma być bardziej konkurencyjna na rynku pracy, w szczególności w dużych miastach.

Rząd podkreśla, że od czasu utworzenia KAS (czyli od 1 marca 2017 r.) znacząco wzrosła zarówno ściągalność podatków, jak i skuteczność kontroli. Luka w VAT, czyli różnica między spodziewanymi dochodami z podatku a faktycznie pobraną kwotą, zmniejszyła się z poziomu 24,1 proc. w 2015 r. do 4,3 proc. w 2021 r.

Czytaj więcej

Trwa spór o urzędnicze wynagrodzenia i nadgodziny