Na stanowisku szefa KAS Bartosz Zbaraszczuk zastąpi Magdalenę Rzeczkowską, która niedawno została powołana na stanowisko ministra finansów.

Nowego szefa KAS czeka trudne wyzwanie, bowiem jak pisaliśmy w poniedziałek na łamach "Rzeczpospolitej", szykują się kolejne protesty w skarbówce.

Czytaj więcej

Szykują się kolejne protesty w skarbówce

Przeprowadzona pod koniec kwietnia i na początku maja akcja protestacyjna objęła około 60 proc. pracowników i funkcjonariuszy aparatu skarbowego. Polegała na masowym równoczesnym wykorzystywaniu 15-minutowej przerwy na posiłek o godzinie 12.00. Działo się to w szczycie sezonu rozliczeń podatkowych, gdy wiele osób odwiedzało urzędy skarbowe.

Związkowcy domagają się podwyżki wynagrodzenia o 20 proc., a także wypłaty zaległych świadczeń z tzw. uchwały modernizacyjnej. Przewidywała ona po 396 zł brutto miesięcznie dodatkowego wynagrodzenia. Znaczące świadczenie, jako że większość pracowników skarbówki zarabia miesięcznie nie więcej niż 4 tys. zł netto.

Kierownictwo Ministerstwa Finansów obiecało skarbowcom podwyżkę rzędu 4,4 proc. Jak jednak zwraca uwagę związek zawodowy Związkowa Alternatywa w KAS, taka waloryzacja płac jest nieakceptowalna. „Poziom inflacji przekroczył już 12 proc., rosną raty kredytów, sytuacja gospodarcza kraju staje się coraz bardziej niepewna. Na dodatek pracownicy skarbówki są obciążeni coraz większą liczbą obowiązków – najpierw zajmowali się obsługą i kontrolą tarcz antykryzysowych, potem interpretowaniem kolejnych wersji Polskiego Ładu, wkrótce będą obsługiwać uchodźców z Ukrainy” – czytamy w liście związkowców do Magdaleny Rzeczkowskiej, nowo powołanej minister finansów.

Sylwetka
Bartosz Zbaraszczuk

Bartosz Zbaraszczuk jest absolwentem studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończył również studia podyplomowe z zakresu prawa podatkowego oraz zarządzania służbami podatkowymi. Posiada uprawnienia audytora wewnętrznego wydane przez ministra finansów  oraz certyfikat CGAP (Certified Government Auditing Professional), wydany przez Międzynarodowy Instytut Audytorów Wewnętrznych (IIA). Jest członkiem Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego. Od 2000 r. zawodowo związany z resortem finansów. Jako pracownik Izby Skarbowej w Zielonej Górze zajmował się orzecznictwem podatkowym i audytem wewnętrznym. W latach 2007-2014 pełnił funkcję naczelnika Urzędu Skarbowego w Krośnie Odrzańskim. Jako wicedyrektor Izby Skarbowej w Zielonej Górze, a następnie zastępca dyrektora w Izbie Administracji Skarbowej w Zielonej Górze zajmował się m.in. kwestiami analiz, kontroli i zwalczania przestępczości ekonomicznej (lata 2014-2019). W latach 2019-2020 zajmował stanowisko dyrektora Departamentu Nadzoru nad Kontrolami w Ministerstwie Finansów. Od maja 2020 r. pełnił funkcję dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie. Źródło: gov.pl/web/kas/