Urzędnik służby cywilnej ma prawo do 28 dni urlop wypoczynkowego (łącznie z urlopem dodatkowym). Dostał propozycje bardzo atrakcyjnego wyjazdu zagranicznego, ale aby wziąć w nim udział potrzebuje dłuższego urlopu, przynajmniej o kilka dni. Chciałby z niego skorzystać i wypocząć, bo ostatnio dużo pracował w nadgodzinach. Do pracy musiał też stawić się w niedzielę. Czy jest jakaś możliwość, aby mógł wyjechać i nie musiał korzystać z urlopu bezpłatnego na brakujące dni?

Tak.

Urlop wypoczynkowy przysługujący urzędnikowi służby cywilnej w wymiarze podstawowym i dodatkowym będzie mógł być niejako przedłużony o czas wolny należący mu się za wypracowane wcześniej godziny nadliczbowe. Oczywiście o ile jeszcze tych nadgodzin nie odebrał.

Zgodnie, bowiem z art. 97 ustawy o służbie cywilnej, jeżeli wymagają tego potrzeby urzędu, członek korpusu służby cywilnej na polecenie przełożonego wykonuje pracę w godzinach nadliczbowych, w tym w wyjątkowych przypadkach także w nocy oraz w niedziele i święta.

Urzędnikowi służby cywilnej za pracę w godzinach nadliczbowych wykonywaną w porze nocnej przysługuje czas wolny w tym samym wymiarze, w którym praca ta była wykonywana.

Ponadto za pracę w niedzielę przysługuje dzień wolny w najbliższym tygodniu. Również za pracę w święto przysługuje prawo do dnia wolnego. Przepisy ustawy o służbie cywilnej nie przewidują niestety dla urzędnika tej służby podobnej rekompensaty za pracę w godzinach nadliczbowych wykonywaną w porze innej niż nocna oraz w dniu innym niż niedziela i święto.

Na wniosek członka korpusu służby cywilnej czas wolny za pracę w godzinach nadliczbowych wykonywaną w nocy, oraz dzień wolny za pracę w niedzielę i święta, o ile wystąpiła taka konieczność może być udzielony w okresie bezpośrednio poprzedzającym urlop wypoczynkowy lub po jego zakończeniu. Tm samym może niejako wydłużyć czas korzystania przez urzędnika z urlopu wypoczynkowego. Złożenie odpowiedniego wniosku do przełożonego to, zatem najprostszy sposób, aby zapewnić sobie dłuższy (jednorazowy) wypoczynek.

Dopiero w drugiej kolejności urzędnik powinien pomyśleć o urlopie bezpłatnym. Ponieważ ustawa o służbie cywilnej nie reguluje tej kwestii zastosowanie znajdą tu przepisy kodeksu pracy (art. 174 kp).

podstawa prawna: art. 9, art. 97 ustawy z 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (tekst jedn. DzU z 2014 r., poz. 1111 ze zm.),

Autopromocja
Nowość!

Trzy dostępy do treści rp.pl w ramach jednej prenumeraty

ZAMÓW TERAZ

podstawa prawna: art. 174 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn. DzU z 2014 r., poz. 1502 ze zm.