Prokurator przedstawił urzędnikom KAS łącznie 22 zarzuty w tym m.in. przekroczenia uprawnień oraz niedopełniania obowiązków w celu osiągnięcia korzyści majątkowej w związku z prowadzonymi przez nich kontrolami skarbowymi, polegające na fałszowaniu w toku prowadzonych kontroli dokumentów i poświadczaniu w nich nieprawdy oraz na powoływaniu się na wpływy w instytucji państwowej — w Urzędzie Skarbowym we Wrześni. Zarzuty dotyczą również po­dejmowania się pośrednictwa w załatwianiu spraw w zamian za korzyść majątkową lub osobistą i działania tym samym na szkodę interesu publicznego. Czyny te zagrożone są karą do 10 lat pozbawienia wolności.

Dwie pozostałe osoby to mieszkańcy powiatu Wrzesińskiego, które są podejrzane o składanie fałszywych zeznań w toku postępowania podatkowego.

Na wniosek prokuratora Wielkopolskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Poznaniu wobec dwóch funkcjonariuszy KAS zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Wobec dwóch pozostałych osób prokurator zastosował środki zapobiegawcze w postaci dozoru Policji połączonego z zakazem kontaktowania się ze współpodejrzanymi - informuje Prokuratura Krajowa.