Pierwsza dama nie zostanie na starość bez środków do życia. Kancelaria Prezydenta RP ma być płatnikiem składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe dla małżonka prezydenta RP, a gdy nie ma takiej osoby – innej osoby wskazanej przez głowę państwa.

Emerytura pierwszej damy nie będzie przesadnie wysoka – podstawę wymiaru składek ma stanowić kwota przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Zmiany mają objąć wszystkie małżonki prezydentów wybranych w wyborach powszechnych po 1990 r. Okres podlegania ubezpieczeniom będzie się wliczał do okresu pracy wymaganego do nabycia uprawnień pracowniczych. Taką poprawkę przyjęli posłowie na ostatnim posiedzeniu Sejmu, uchwalając nowelizację ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe. Przyznali tym podwyżki prezydentowi i samorządowcom.

Czytaj także:

W cieniu "Lex-TVN" w Sejmie podwyższono pensje polityków

Wynagrodzenie prezydenta będzie się składało z wynagrodzenia zasadniczego odpowiadającego 9,8-krotności kwoty bazowej oraz dodatku funkcyjnego odpowiadającego 4,2-krotności kwoty bazowej, co oznacza wzrost o 40 proc. w stosunku do obecnej wartości. Otrzyma ok. 25 tys. zł miesięcznie brutto.

Co istotne, kwota bazowa ma corocznie być waloryzowana.

Byli prezydenci będą mogli liczyć na wynagrodzenie w wysokości 75 proc. kwot wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego przysługującego obecnie urzędującemu prezydentowi.

Ustawa określa też maksymalną wysokość wynagrodzenia pracowników samorządowych: marszałka województwa, wicemarszałka oraz pozostałych członków zarządu województwa; starosty, wicestarosty oraz pozostałych członków zarządu powiatu; wójta, burmistrza, prezydenta miasta, burmistrza dzielnicy m.st. Warszawy, zastępcy burmistrza dzielnicy m.st. Warszawy i pozostałych członków zarządu dzielnicy m.st. Warszawy.

Ustawa ma wejść w życie w następnym miesiącu po jej ogłoszeniu.

Autopromocja
Nowość!

Trzy dostępy do treści rp.pl w ramach jednej prenumeraty

ZAMÓW TERAZ

To kolejny krok rządzących, który ma na celu zwiększyć wynagrodzenia polityków. Od sierpnia wyższe kwoty wpłynęły na konta parlamentarzystów i członków rządu. Podwyżki przyznał im prezydent rozporządzeniem. Teraz posłowie się odwdzięczyli.

Etap legislacyjny: trafi do Senatu