Pracodawcą jest naczelnik urzędu skarbowego. I to na nim spoczywa obowiązek ustalenia dla osoby zatrudnionej na stanowisku oskarżyciela skarbowego wynagrodzenia zasadniczego. Musi przy tym uwzględnić przepisy  ustawy o służbie cywilnej, rozporządzenia prezesa RM z 9 grudnia 2009 r. w sprawie określenia stanowisk urzędniczych i kodeksu  pracy.

W odpowiedzi na interpelację poselską nr 21829 wiceminister finansów i generalny inspektor kontroli skarbowej Andrzej Parafianowicz podkreślił, że naczelnicy urzędów skarbowych ustalają wysokość wynagrodzeń członków korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędzie skarbowym, kierując się przede wszystkim posiadaną przez nich wiedzą, kwalifikacjami, doświadczeniem, zakresem i stopniem trudności  zadań oraz efektami pracy.

Jak wyjaśnił wiceminister, stanowisko oskarżyciela skarbowego zatrudnionego w US zostało umieszczone w grupie stanowisk samodzielnych w służbie cywilnej, podobnie jak stanowisko kierownika referatu. Andrzej Parafianowicz nie chciał jednak odnieść się do tezy stawianej przez autora interpelacji, że oskarżyciel skarbowy otrzymuje niższe wynagrodzenie niż kierownik referatu, ponieważ, jak stwierdził, nie wiadomo, jakiego konkretnie urzędu sprawa dotyczy.