AIG działała w Rosji od 20 lat na rynku ubezpieczeń detalicznych. Ubezpieczała Rosjanom środki transportu, mienie, życie, wyjazdy zagraniczne itp.. Od 1 października likwiduje ten swój biznes gdyż, „nie jest położony w kraju ze znacznymi możliwościami", cytuje komunikat firmy gazeta Wiedomosti.

" Decyzja zapadła wyłącznie na podstawie oceny obecnego i przyszłego potencjału rosyjskiego rynku ubezpieczeniowego zgodnie z operacyjnymi i inwestycyjnymi wymogami AIG". Firma zatrudnia w Rosji blisko 300 osób, plus ponad 700 brokerów i agentów. Siedzibę ma w Moskwie, filię w St. Petersburgu, a przedstawicielstwa w Tatarstanie i Kaliningradzie.

W portfelu ubezpieczeń AIG w Rosji ok. 20 proc. stanowiły ubezpieczenia komunikacyjne, które w związku z zapaścią na tym rynku najbardziej ciążą ubezpieczycielom. W latach 2012 i 2013 rosyjski AIG był zyskowny. W Rosji AIG pozostanie jeszcze na rynku ubezpieczeń dla firm, ale i tu eksperci nie wykluczają wycofania się. - Udział rosyjskiego biznesu w strukturze grupy AIG jest mały, więc całkowite wyjście z tego rynku nie ma poważnych finansowych skutków dla firmy - uważa Paweł Samijew dyrektor firmy doradczej Ekspert RA.