Według serwisu Wakacje.pl w tym roku 40 proc. z nas planuje wakacje za granicą – podaje serwis Wakacje.pl. Spośród europejskich krajów najczęściej wybieramy: Grecję, Hiszpanię, Cypr, Bułgarię, Chorwację i Włochy.

Jednak – jak wynika z danych Eurostatu – tylko część z tych krajów można uznać za bezpieczne. Wskaźnik rozbojów na Cyprze, w Bułgarii czy Chorwacji jest stosunkowo niski i raczej nie przekracza „polskiego” poziomu 17 przestępstw rocznie na 100 tys. mieszkańców. Z kolei Hiszpania jest – razem z Belgią – niechlubnym liderem tej kategorii przestępstw w Europie: 140 rozbojów to przeszło osiem razy więcej w porównaniu z Polską. We Włoszech i w Grecji to ryzyko jest mniejsze, ale i tak ponaddwukrotnie wyższe niż w naszym kraju.

– Dane Eurostatu pokrywają się z lokalizacjami szkód zgłaszanych nam w ramach ubezpieczeń turystycznych – komentuje Andrzej Paduszyński, dyrektor departamentu ubezpieczeń indywidualnych w Compensa TU SA Vienna Insurance Group.

Zwraca uwagę, że do kradzieży dochodzi nie tylko wskutek rozbojów, które polegają na użyciu przez złodzieja groźby lub przemocy fizycznej. – Turyści często padają ofiarą działających po cichu kieszonkowców i dopiero po czasie orientują się, że coś im zginęło. Zdarza się, że znikają przedmioty z apartamentów i pokoi hotelowych. W większości tego typu sytuacji można dostać odszkodowanie z polisy turystycznej, jeśli ubezpieczenie obejmuje ochronę bagażu – mówi Paduszyński.

Czytaj więcej

Oszust może zepsuć wakacje marzeń. Jak wykryć podejrzane oferty

W podstawowy zakres ubezpieczenia turystycznego wchodzi przede wszystkim pokrycie kosztów leczenia oraz transportu medycznego – za granicą i do Polski. Polisę można jednak rozszerzać, a jednym z dodatkowych elementów jest ochrona bagażu. Ubezpieczyciele zazwyczaj definiują go jako rzeczy osobiste oraz inne przedmioty, które należą do turysty i znajdują się w jego posiadaniu w czasie podróży. Do bagażu zalicza się sprzęt elektroniczny i sportowy.

Ubezpieczenie na wyjazd, nawet w zagrożone rabunkiem regiony Europy, nie musi dużo kosztować. Ceny polis na siedmiodniowy urlop dla dwóch dorosłych osób poniżej 65. roku życia zaczynają się zwykle od około 100 zł, czyli niecałych 15 zł dziennie. Ochrona obejmuje ubezpieczenie bagażu, a także pokrycie kosztów leczenia i assistance, wszystko do określonej w umowie wartości. Takie ubezpieczenie obejmuje też zwykle odpowiedzialność cywilną, także do określonej wartości. Wraz ze wzrostem tych wartości rośnie cena polis. Ich zakres można dodatkowo rozszerzać, choćby na uprawiane w czasie wakacji sporty ekstremalne.