„Poważne wątpliwości [budzi – red.] postulat usunięcia zakazu reklamy i akwizycji usług dochodzenia roszczeń odszkodowawczych w budynkach użyteczności publicznej" – czytamy w stanowisku, które „Rz" prezentuje jako pierwsza.

Czytaj także: Kancelarie odszkodowawcze nie znikną z rynku

Wedle pierwotnej wersji projektu, która wyszła z Senatu, działalność kancelarii odszkodowawczych miała być istotnie ograniczona. Mówiła nie tylko o wprowadzeniu zakazu agresywnej akwizycji w szpitalach czy na pogrzebach, w których to warunkach umowa zawarta z klientem miała być z gruntu nieważna, ale i postulowanym wprowadzeniu zakazu pozyskiwania klientów w ich mieszkaniach czy budynkach użyteczności publicznej oraz w odległości 100 m od nich.

„Zaproponowany w projekcie zakaz reklamy i akwizycji należy ocenić jako rozwiązanie zbyt daleko idące. Szeroki zakres pojęcia »budynek użyteczności publicznej« powoduje bowiem, że w obecnej wersji projektu reklama lub akwizycja usług kancelarii odszkodowawczej prowadzona w odległości 100 m od np. instytucji kultury, obiektu sportowego, gastronomicznego czy dworca byłaby wykluczona" – uznał rząd.

Rząd podkreślił, że regulacja powinna uwzględniać słuszne interesy zarówno osób poszkodowanych – w tym ich dostęp do rynku usług doradztwa odszkodowawczego – jak i podmiotów działających na tym rynku. Zaproponował więc, by z projektu zniknął zapis o budynkach użyteczności publicznej, a sankcję w postaci nieważności umowy zastąpiła sankcja wykroczeniowa.

Z takimi pomysłami trudno się zgodzić radcowskim władzom. „Wykreślenie z projektu sformułowania »budynki użyteczności publicznej« umożliwi akwizycję i reklamę np. w budynkach administracji rządowej i administracji samorządu terytorialnego, w budynkach wojskowych, sądów lub prokuratury. Proponowaną zmianę należy ocenić negatywnie. Nie zasługuje również na akceptację propozycja wykreślenia z projektu zakazu akwizycji i reklamy bezpośredniej lub skierowanej do osoby oznaczonej indywidualnie" – zaakcentowało w wydanym pod koniec zeszłego tygodnia stanowisku prezydium radców prawnych.

O zmianę projektu apeluje również prezes Krajowej Rady Radców Prawnych Maciej Bobrowicz.

– Sankcje za naruszenie zakazu akwizycji powinny być dotkliwe dla nieuczciwych firm, które wykorzystują ludzkie nieszczęście i przymusowe położenie, doprowadzając do zawarcia niekorzystnych umów – zaznacza prezes Bobrowicz.

Podkreślił przy tym, że ustawa skierowana do rynku odszkodowawczego jest konieczna.

Autopromocja
SZKOLENIE ONLINE

Prawne uwarunkowania prowadzenia e‑sklepu w 2022 roku

WEŹ UDZIAŁ