Pomoc państwa dla lotnisk regionalnych. Bruksela wydłuża terminy

Komisja Europejska przedłużyła do 4 kwietnia 2027 r., czyli o 3 lata, możliwość przyznawania pomocy operacyjnej niektórym regionalnym portom lotniczym i firmom związanym z transportem lotniczym.

Publikacja: 07.07.2023 14:35

Komisja Europejska przedłużyła o 3 lata, możliwość przyznawania pomocy operacyjnej niektórym regiona

Komisja Europejska przedłużyła o 3 lata, możliwość przyznawania pomocy operacyjnej niektórym regionalnym portom lotniczym

Foto: Bloomberg

Wcześniej termin wygaśnięcia możliwości udzielenia pomocy wyznaczony był na 4 kwietnia 2024 r. Zasady uzgodnione w wytycznych z 2014 roku okazały się nieaktualne ze względu ma kryzys wywołany pandemią oraz wojnę w Ukrainie.

Decyzja o przedłużeniu terminu jest wynikiem publicznych konsultacji, które trwały miesiąc i zakończyły się w czerwcu. Uznano, że w okresie po przyjęciu wytycznych w 2014 r. europejski sektor lotnictwa znalazł się w obliczu poważnego kryzysu spowodowanego pandemią koronawirusa oraz ograniczeniami zdrowotnymi i ograniczeniami w podróżowaniu przyjętymi w celu powstrzymania rozprzestrzeniania się wirusa.

Czytaj więcej

Lotnisko przegrywa z rządem. Mniej przesiadek w Amsterdamie

Regionalne lotniska notują niższe przychody

Dalszy wpływ na tę branżę miał kryzys energetyczny, który był konsekwencją rosyjskiej wojny przeciwko Ukrainie. Odczuwalne było przede wszystkim znaczne zwiększenie kosztów energii ponoszonych przez operatorów portów lotniczych. Regionalne porty lotnicze notują więc niższe przychody i wyższe koszty, co ma negatywny wpływ na ich rentowność. Grozi to więc zamykaniem niektórych regionalnych portów lotniczych, co z kolei może negatywnie odbić się na połączeniach w całej UE.

Biorąc pod uwagę te wyjątkowe okoliczności, Komisja Europejska postanowiła przedłużyć o trzy lata – tj. do 4 kwietnia 2027 r. – okres przejściowy, w którym państwa członkowskie mogą przyznawać pomoc na pokrycie kosztów operacyjnych regionalnych portów lotniczych. W efekcie łatwiej im będzie odzyskać rentowność.

Opublikowane w 2014 r. wytyczne dotyczące pomocy państwa dla lotnisk i przedsiębiorstw lotniczych wytyczne dotyczące pomocy państwa na rzecz portów lotniczych i firm związanych z branżą umożliwiają państwom członkowskim przyznawanie, pod pewnymi warunkami, pomocy operacyjnej regionalnym portom lotniczym obsługującym mniej niż 3 mln pasażerów rocznie. Chodzi o możliwość pokrycia poniesionych kosztów.

Czytaj więcej

"To zmieni sposób, w jaki podróżujemy". CPK pokazał wizualizacje i projekt portu

Korzystniejszy system pomocy dla lotnisk

Wytyczne ustanawiają także dziesięcioletni okres przejściowy, w trakcie którego taka pomoc może zostać uznana za zgodną z zasadami rynku wewnętrznego. W tym wypadku do uzyskania takiego wsparcia przy spełnieniu warunków i udokumentowaniu potrzeb kwalifikowałyby się także polskie lotniska : Wrocław, Poznań, Rzeszów, Szczecin, Lublin, Olsztyn, Bydgoszcz, Łódź, Zielona Góra i Radom.

Wytyczne umożliwiają również państwom członkowskim przyznawanie pomocy operacyjnej w ramach korzystniejszego systemu (tj. przy wyższej intensywności pomocy) portom lotniczym obsługującym maksymalnie 700 tys. pasażerów rocznie – takie porty lotnicze napotykają większe trudności w pokrywaniu kosztów.

Możliwość ta była początkowo przewidziana na 5 lat, jednak w 2018 r. przedłużono ją do końca okresu przejściowego w kwietniu 2024 r. Tutaj z listy wypadłby Wrocław i Poznań, ale i Rzeszów, który tylko w czerwcu 2023 odprawił ponad 100 tysięcy pasażerów. A w całym roku z pewnością odprawi ich ponad 800 tysięcy.

Wcześniej termin wygaśnięcia możliwości udzielenia pomocy wyznaczony był na 4 kwietnia 2024 r. Zasady uzgodnione w wytycznych z 2014 roku okazały się nieaktualne ze względu ma kryzys wywołany pandemią oraz wojnę w Ukrainie.

Decyzja o przedłużeniu terminu jest wynikiem publicznych konsultacji, które trwały miesiąc i zakończyły się w czerwcu. Uznano, że w okresie po przyjęciu wytycznych w 2014 r. europejski sektor lotnictwa znalazł się w obliczu poważnego kryzysu spowodowanego pandemią koronawirusa oraz ograniczeniami zdrowotnymi i ograniczeniami w podróżowaniu przyjętymi w celu powstrzymania rozprzestrzeniania się wirusa.

Pozostało 83% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Transport
Taksówkowy chaos i dłuższe oczekiwanie. Wyłamał się tylko Uber
Transport
Tego bardzo boi się Rosja: Dania chce zablokować „flotę cieni"
Transport
Firmy taksówkowe czeka trzęsienie ziemi
Transport
Będzie jeszcze mniej boeingów. Nowy kłopot z dreamlinerami
Akcje Specjalne
Naszym celem jest osiągnięcie 9 GW mocy OZE do 2030 roku
Transport
Podróże lotnicze bez alkoholu? Temat wraca po 3 latach
Transport
Boeing i Airbus mogły korzystać z nielegalnych dostaw tytanu