W grupie inwestorów, którzy przedstawili swe obawy na piśmie, sa m.in. brytyjski fundusz Ardevora Asset Management i duński fundusz emerytalny AkademikerPension. Ten ostatni zagroził nawet sprzedaniem udziałów w linii, jeśli nie zareaguje na to pismo.

Inwestorzy stwierdzili, że swobodę zakładania związków zawodowych zapewniają konwencje światowe i regionalne, także ustawy, ale przeprowadzone przez nich badania wykazały, że pracodawca blokuje w tym względzie zatrudnionych. Inwestorzy podali 6 przykładów od 2014 r., kiedy sąd w Rumunii ukarał grzywną linię po zwolnieniu 19 pracowników wkrótce po utworzeniu organizacji związkowej. Powołali się na fragment wywiadu prezesa Jozsefa Varadi z czerwca 2020, w którym powiedział, że „grupa wystrzega się wszędzie związków zawodowych, bo niszczą biznes”. W kwietniu 2021 Wizz Air odrzucił apele związków zawodowych we Włoszech, by zawarł z nimi układ zbiorowy pracy i poinformował włoski resort pracy, że zamierza działać bez udziału związków.

- Jest coraz więcej dowodów na to, że pracownikom nie daje się wstępować do związków, albo zwalnia się ich, gdy to zrobią. To absolutnie nie do przyjęcia - powiedział Jens Munch Holst, prezes duńskiego funduszu zarządzającego sumą 23 mld dolarów. - Nasze przesłanie do tej firmy jest proste. Czekamy do 20 grudnia i jeśli nasze prośby nie zostaną spełnione, to można oczekiwać naszego wyjścia - dodał.

Inwestorzy przyznali, że firma chciała załatwiać sprawy pracownicze przez wewnętrzny organ Radę Ludową Wizz Aira, ale niepokoi ich jej skuteczność. Powołali się też w swym piśmie na raport demaskatora, w którym zawarł obawy dotyczące zmęczenia pilotów i bezpieczeństwa lotów, dodali, że uznanie swobody pracowników zakładania i wstępowania do związków zawodowych jest „również ważną strategią ograniczania ryzyka”. „Dla rozwiązania naszych niepokojów zachęcamy Wizz Aira do publicznego i formalnego uznania praw pracowników do zakładania i wstępowania do związków zawodowych i zobowiązania się do niedyskryminacji z powodu przynależności związkowej” - stwierdzili.

Wizz Air poinformował Reutera, że „nie może mówić o szczegółach, bo prowadzi aktywne rozmowy bezpośrednio z inwestorami”. Zobowiązał się jednak bardzo poważnie traktować załogę i jest pewien, że „niezwykle dobrze funkcjonują struktury i procedury wspierające otwarty i przejrzysty udział”. Linia wyjaśniła, że Rada Ludowa była forum omawiania przez pracowników istotnych kwestii, przeprowadzała często ankiety dotyczące zaangażowania pracowników i realizowała program regularnego dwukierunkowego dialogu z prezesem.