Projektowane przepisy przewidują m.in. przekształcenie obecnego przedsiębiorstwa państwowego "Porty Lotnicze" (PPL) w spółkę akcyjną o nazwie "Polskie Porty Lotnicze Spółka Akcyjna", w której Skarb państwa będzie jedynym akcjonariuszem. Zgodnie z projektem komercjalizacja PPL-u miałaby się odbyć nie później niż sześć miesięcy od dnia wejścia w życie projektowanych przepisów.

W ocenie skutków regulacji projektu wskazano, że nowy PPL będzie się zajmował m.in. budową, utrzymaniem i eksploatacją lotnisk; świadczeniem usług lotniczych ze startem, lądowaniem i parkowaniem statków powietrznych; zarządzaniem lotniskami.

Jak wynika z zapisów projektu wzmocnieniu ma ulec rola spółki celowej CPK. Ma ona np. otrzymać analogiczne uprawnienia, jakie posiada zarządca infrastruktury kolejowej, czyli PKP PLK. Wskazano, że chodzi o możliwość dokonywania wywłaszczeń na cele budowy budowy linii kolejowych na rzecz SP wraz z ustanowieniem prawa użytkowania wieczystego - pisze Business Insider Polska.

Nowe przepisy ustanawiają też ramy prawne dla przeprowadzenia od 2020 r. programu dobrowolnych nabyć nieruchomości na obszarze przyszłej lokalizacji CPK i jej otoczenia, w związku z tworzeniem banku ziemi przez spółkę CPK. Projektowana ustawa modyfikuje też zasady pozyskiwania nieruchomości od właścicieli. Określa też cenę, po której spółka CPK będzie nabywała nieruchomości.

Projektowana ustawa przewiduje ponadto wprowadzenie przepisów, które mają umożliwić szybkie zorganizowanie przeniesienie całych miejscowości lub ich części w związku z budową CPK. Samorządy będą musiały współpracować z CPK w prowadzeniu procesu relokacji.

Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą a Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. Na ok. 3 000 hektarów ma powstać Port Lotniczy Solidarność, który w pierwszym etapie będzie mógł obsługiwać 45 mln pasażerów rocznie. CPK ma być wybudowany do 2027 r. wraz z realizacją niezbędnych połączeń z komponentami sieci kolejowej i drogowej.