Obchody odbyły się dzień po zapowiedzeniu przez rząd wprowadzenia obowiązku noszenia masek w miejscach publicznych w związku z epidemią koronawirusa, a także dzień po apelu, aby Polacy pozostali w domach w czasie Wielkanocy.

W Polsce od 24 marca obowiązuje zakaz wychodzenia z domów - z wyjątkiem konieczności udania się do pracy, do lekarza, wzięcia udziału w wolontariacie związanym z walką z koronawirusem oraz załatwienia "niezbędnych spraw życia codziennego". W miejscach publicznych nie można się gromadzić w grupach większych niż dwie osoby, a odległości między ludźmi w miejscach publicznych mają wynosić co najmniej dwa metry.

Od 1 kwietnia zamknięte są w Polsce tereny zielone - parki i lasy (obostrzenie to zostanie zniesione 20 kwietnia).

W ramach obostrzeń zamknięte zostały w Polsce także cmentarze (dla zwiedzających). Poważnie ograniczono liczbę osób, które mogą brać udział w pogrzebach (do pięciu).

W związku z obowiązującymi obostrzeniami obchody 10. rocznicy katastrofy smoleńskiej wywołały krytykę ze strony opozycji jako przykład nieprzestrzeganie przez władzę obostrzeń, które obowiązują wszystkich innych Polaków. Przedstawiciele obozu władzy podkreślają jednak - podobnie jak policja - że ich udział w uroczystościach był wykonywaniem czynności służbowych i zawodowych związanych z reprezentowaniem całego narodu polskiego, co jest wyłączone spod obostrzeń.

O ocenę obchodów 10. rocznicy katastrofy smoleńskiej spytaliśmy uczestników sondażu SW Research dla rp. pl. Ankietowanym zadaliśmy pytanie: "Jak ocenia Pan/Pani przebieg obchodów 10. rocznicy katastrofy smoleńskiej w Warszawie z udziałem przedstawicieli polskich władz?".

Na tak zadane pytanie odpowiedzi "pozytywnie" udzieliło 16,9 proc. ankietowanych.

Odpowiedzi "negatywnie" udzieliło 66,2 proc. respondentów.

Zdania w tej sprawie nie miało 16,9 proc. ankietowanych.

Autopromocja
CFO Strategy & Innovation Summit 2021

To już IV edycja kongresu dla liderów świata finansów

WEŹ UDZIAŁ

- Negatywną opinię wyraża 70% kobiet i ponad 60% mężczyzn. Częściej niż starsi uczestnicy badania krytycznie obchody oceniają osoby do 24 roku życia – blisko 80%. Przebieg uroczystości źle oceniają 3 na 4 osoby o dochodach w granicach 2001 – 3000 zł i zbliżony odsetek osób z miast liczących od 200 tys. do 499 tys. mieszkańców - komentuje wyniki sondażu Małgorzata Bodzon, Senior Project Manager w SW Research.