Jak wskazywał ostatnio Jacek Cieślak w Rzeczpospolitej, „dane GUS pozwalają szacować, że w polskim przemyśle kultury pracuje 300 tys. osób, około 2 proc. wszystkich zatrudnionych. Tyle samo co w hotelarstwie i gastronomii. Wartość dodana wytwarzana przez sektor kultury to ponad 30 mld zł, co odpowiada około 2 proc. wartości dodanej w gospodarce. Nie można jednak wyłącznie do procentów zawężać wpływu kultury na gospodarkę. Proszę sobie wyobrazić reklamę, telewizję i internet bez muzyki i filmów. Kultura ma też wpływ na hotelarstwo, gastronomię, usługi, konsumpcję. W pewnych okresach w niektórych regionach może to dawać 10 proc. lokalnych budżetów. Tymczasem udział rolnictwa, leśnictwa i rybołówstwa to nie więcej niż 3 proc. PKB.” 

Gildia Polskich Reżyserek i Reżyserów Teatralnych w apelu do wicepremier Jadwigi Emilewicz wzywamy o dopuszczenie przedstawicieli pracowników kultury i branży kreatywnej do pracy w zespołach kryzysowych oraz o powołanie zespołu kryzysowego dla sektora kultury, analogicznego do stworzonego dla branży turystycznej. Jak podkreślono, „podjęte w najbliższych dniach decyzje zadecydują w sposób dosłowny o „być lub nie być” setek tysięcy pracowników branży kreatywnej i sektora kultury. 

O pomoc apelują: Forum Środowisk Sztuki Tańca Fundacja Instytut Reportażu Gildia Polskich Reżyserów Dokumentalnych Gildia Polskich Reżyserek i Reżyserów Teatralnych Gildia Reżyserów Polskich Inicjatywa Dramaturżek, Dramatopisarek, Dramaturgów i Dramatopisarzy Komisja Dziennikarek i Dziennikarzy przy Inicjatywie Pracowniczej Obywatelskie Forum Sztuki Współczesnej Polskie Stowarzyszenie Jazzowe Polskie Stowarzyszenie Montażystów Stowarzyszeni Autorów Zdjęć Filmowych (PSC) Stowarzyszenie Dyrektorów Teatrów Stowarzyszenie Filmowców Polskich Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Stowarzyszenie Tłumaczy Literatury Unia Literacka Związek Zawodowy Aktorów Polskich