Wśród głównych głównych celów planu szczepień Joe Biden wymienił większą rolę rządu federalnego i mocniejsze wsparcie dla prowincji oraz władz stanowych. Chodzi o to, by w szczepieniach kłaść większy nacisk na szczebel ogólnopaństwowy.

Duży nacisk położono na poprawę współpracy ze stanami i lokalnymi dostawcami, aby uruchomić ośrodki szczepień w całym kraju, w tym także mobilne punkty szczepień na gorzej skomunikowanych obszarach.

Prezydent elekt negatywnie ocenił dotychczasową dystrybucję szczepionek. "Trwa bardzo ciemna zima", powiedział Biden. W Stanach Zjednoczonych na Covid-19 zmarło już niemal 400 tysięcy osób.

Do piątku zaszczepiono ponad 12 milionów Amerykanów. To znacznie mniej niż planowano - do końca 2020 miało już zostać zaszczepionych 20 milionów mieszkańców USA. Biden zobowiązał się, że w ciągu pierwszych 100 dni jego urzędowania zostanie zaszczepionych 100 milionów ludzi.

Prezydent elekt zapowiedział wielkie kampanie informacyjne, by odbudować wśród Amerykanów zaufanie do nauki, Chodzi zwłaszcza o społeczności afroamerykańskie oraz latynoskie.