Badania Eurobarometru, który bada stosunek obywateli państw członkowskich do Unii Europejskiej, wskazują, że rośnie poparcie społeczne dla UE.

O korzyściach z przynależności do UE przekonanych jest 68 proc. respondentów z 28 państw członkowskich. To najwyższy wynik od roku 1983.

Zdaniem Polaków, członkostwo w UE wpływa korzystnie głównie na polski wzrost gospodarczy (46 proc.) oraz jakość życia w Polsce (36 proc.). Ma ona także otwierać przed Polakami nowe możliwości zawodowe (42 proc.). Dla Polaków istotna jest również unijna rola w utrzymywaniu pokoju i wzmacnianiu bezpieczeństwa oraz pozytywny wpływ przynależności do UE na bilateralne stosunki Polski z innymi państwami członkowskimi.

Czytaj także: Sondaż: Polacy chcą zostać w Unii Europejskiej

Badanie wskazuje, że gdyby w naszym kraju odbyło się referendum w sprawie pozostania lub wyjścia z Unii Europejskiej, 71 proc. ankietowanych zagłosowałoby za pozostaniem w UE, a 11 proc. chciałoby ją opuścić.

Unijna średnia to 66 proc. za pozostaniem w UE i 17 proc. za jej opuszczeniem. 51 proc. badanych z Wielkiej Brytanii zadeklarowało także, że w referendum zagłosowałoby za pozostaniem w Unii. UE chciałoby opuścić 34 proc. ankietowanych Brytyjczyków.

Polscy respondenci są również zadowoloni z działania demokracji na poziomie unijnym (62 proc.) i jest zdania, że ich głos się w UE liczy (54 proc.).

Jeśli chodzi o wizerunek Parlamentu Europejskiego, 42 proc. Polaków ma jego pozytywny obraz, 42 proc. neutralny, a 13 proc. ma do niego stosunek negatywny. Średnio, w 28 krajach UE pozytywnie o Parlamencie myśli 32 proc. badanych, 21 proc. negatywnie i 43 proc. neutralnie.

52 proc. Polaków i 51 proc. obywateli UE zadeklarowała również zainteresowanie wyborami do Parlamentu Europejskiego. Z badań wynika też, że Polacy są coraz lepiej poinformowani o dacie wyborów. Na pytanie o ich datę, poprawnie odpowiedziało 41 proc. ankietowanych (7 punktów procentowych więcej niż w kwietniu 2018 r.).

Autopromocja
Subskrybuj nielimitowany dostęp do wiedzy

Unikalna oferta

Tylko 5,90 zł/miesiąc


WYBIERAM

Polacy zainteresowani są najbardziej gospodarką i wzrostem gospodarczym (13 punktów proc. więcej niż w kwietniu 2018r.), walką z terroryzmem, migracją (7 punktów proc. więcej), bezpieczeństwem i obronnością oraz zmniejszaniem bezrobocia wśród młodych osób.