Polska, Niemcy i Dania porozumiały się odnośnie do wzmocnienia osobowego i sprzętowego korpusu w Szczecinie. NATO, w strukturze którego korpus się znajduje, ma zdecydować o zwiększeniu poziomu jego gotowości w czasie spotkania ministrów obrony sojuszu 3–4 czerwca w Brukseli. Potwierdził to w rozmowie z „Rz" minister obrony Tomasz Siemoniak.

– Przed rokiem w Brukseli zaproponowałem ministrom Niemiec i Danii wzmocnienie korpusu. Długi czas nie było żadnej reakcji, ale kryzys ukraińsko-rosyjski spowodował, że kraje te zmieniły zdanie – powiedział. Wielonarodowy Korpus Północno-Wschodni z siedzibą w Szczecinie to nie jednostka bojowa, ale dowódcza. Podlegają jej konkretne jednostki w Polsce, Niemczech i Danii, na miejscu są też eksperci z dziesięciu innych krajów.

Do tej pory jednak przydatność korpusu była zerowa. Ma się to zmienić, bo będzie zwiększona jego gotowość. W praktyce więc może być kierowany do działań wojskowych, choć nie tak szybko jak siły szybkiego reagowania. – Chcielibyśmy osiągnąć poziom podobnych korpusów w innych krajach. Na przykład ten w Grecji może zostać zmobilizowany w ciągu 90 dni – powiedział Siemoniak.

Zmiana zdania przez Danię i Niemcy to dobra informacja, ale istnieje też ryzyko propagandowego przereklamowania tej decyzji i przedstawienia jej jako dowodu na faktyczne działania NATO w reakcji na kryzys.

Szczególnie dotyczy to Niemiec, które są niechętne jakimkolwiek polskim propozycjom stałego rozmieszczenia sił NATO w naszym kraju, w obawie, że będzie to prowokacja wobec Rosji, mogą więc przewartościować decyzje odnośnie do Szczecina.

W niedzielę niemiecki tygodnik „Der Spiegel" przedstawił to jako „zwiększenie obecności wojskowej NATO w Polsce". Polska nalega jednak na więcej. – Warto, żeby wzmocnienie korpusu nie było jedyną trwałą odpowiedzią NATO na kryzys ukraińsko-rosyjski – podkreślił Siemoniak. Polska zabiega o stale stacjonujące jednostki wojskowe w naszym kraju lub rozmieszczenie stałej infrastruktury. NATO jest jednak w tej sprawie podzielone. Spotkanie ministrów obrony będzie tylko elementem dyskusji w tej sprawie. Ostateczną decyzję powinni podjąć przywódcy państw członkowskich na szczycie NATO w Walii we wrześniu 2014 roku.

– W sprawie oceny kryzysu nie różnimy się w NATO. Zgadzamy się, że aneksja Krymu była nielegalna. Ale jak na to odpowiedzieć – recepty są różne – powiedział „Rz" wysoki rangą dyplomata jednego z państw NATO. Wczoraj odbyło się spotkanie Rady NATO–Rosja (na poziomie ambasadorów).

– Niestety nie widać żadnej zmiany w retoryce ze strony Rosji – powiedział dyplomata.