W czwartek rezolucję w sprawie Kosowa poparło 403 europosłów, 130 głosowało przeciw, a 104 wstrzymało się od głosu. Parlamentarzyści przyjęli z zadowoleniem ostatnie postępy Kosowa we wdrażaniu wielu zaleconych przez UE reform, ale także wyrazili zaniepokojenie korupcją i przestępczością zorganizowaną.

Rezolucja wzywa również do przygotowania i przyjęcia, dawno obiecanego statusu serbskich gmin. Co ciekawe, biorąc pod uwagę obecny kryzys uchodźczy, w trakcie dyskusji zachęcano KE do liberalizacji reżimu wizowego dla Kosowa.

Warto podkreślić, iż nadal kwestią kluczową pozostaje normalizacja stosunków Prisztiny z Belgradem oraz uznanie niepodległości Kosowa przez pięciu obecnych członków Unii.