Czy w UE testowanie kosmetyków na zwierzętach jest zabronione?

Tak. Testowanie na zwierzętach produktów kosmetycznych jest w UE zakazane już od 2004 r., a od 2009 r. zakaz dotyczy także składników kosmetycznych („zakaz testowania").

Od marca 2009 r. na unijny rynek nie dopuszcza się również produktów kosmetycznych zawierających składniki, które były testowane na zwierzętach („zakaz wprowadzania do obrotu").

 

 

W przypadku najbardziej złożonych skutków dla zdrowia człowieka (np. rakotwórczość czy szkodliwy wpływ na rozrodczość) początek obowiązywania zakazu wprowadzania do obrotu został przesunięty na marzec 2013 r.

Europa jest największym rynkiem zbytu dla produktów kosmetycznych na świecie, a europejski sektor kosmetyczny zapewnia około 2 milionów miejsc pracy. Od mydła i szamponu przez kosmetyki do makijażu po perfumy konsumenci używają co najmniej 7 różnych produktów kosmetycznych każdego dnia.

Przepisy unijne gwarantują, że produkty, które wchodzą w kontakt z ciałem ludzkim, są bezpieczne dla naszego zdrowia, a ich produkcja uwzględnia dobrostan zwierząt. Podczas gdy testowanie kosmetyków na zwierzętach i wprowadzanie do obrotu takich produktów jest już zabronione w Unii Europejskiej, to w ok. 80% krajów na świecie jest nadal dozwolone.

Autopromocja
Subskrybuj nielimitowany dostęp do wiedzy

Unikalna oferta

Tylko 5,90 zł/miesiąc


WYBIERAM

'W 80% krajów świata testowanie kosmetyków na zwierzętach jest nadal dozwolone"

Parlament Europejski chce wprowadzenia zakazu na całym świecie

20 lutego 2017 r. Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności przyjęła projekt rezolucji, w którym wzywa do wprowadzenia do 2023 r. globalnego zakazu testowania kosmetyków na zwierzętach, a także do sprzedaży nowo testowanych na zwierzętach kosmetyków.

Rezolucja wzywa Unię Europejską do opowiedzenia się za globalnym zakazem w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz do dopilnowania, by jej własny zakaz testowania nie został osłabiony w wyniku trwających negocjacji handlowych lub zasad Światowej Organizacji Handlu.

Parlament Europejski wysyła silny sygnał, że testy kosmetyków na zwierzętach w państwach trzecich nie mają uzasadnienia. "Uważam, że jako Unia Europejska udowodniliśmy już, że zakaz może prawidłowo funkcjonować i nadszedł czas, by działać" - mówi Miriam Dalli (S&D, Malta), współautorka projektu rezolucji.

"Uważam, że jako Unia Europejska udowodniliśmy już, że zakaz może prawidłowo funkcjonować i nadszedł czas, by działać" - mówi Miriam Dalli (S&D, Malta), współautorka projektu rezolucji.

W projekcie dodano, że zakaz wprowadzony w UE nie zagroził rozwojowi sektora kosmetycznego. Rezolucja odnosi się do potencjału innowacji i badań w celu opracowania alternatywnych metod, których efekty wykraczają poza przemysł kosmetyczny.

Posłowie zauważają, że chociaż stopień przestrzegania zakazu w UE jest bardzo wysoki to poważnym problemem pozostaje brak w dokumentacji produktu kompletnych i wiarygodnych danych o testowaniu na zwierzętach, w szczególności w przypadku produktów kosmetycznych importowanych do UE z państw trzecich.

Posłowie przyznają, że określone składniki są stosowane nie tylko w kosmetykach, ale również w środkach farmaceutycznych, chemikaliach lub żywności i mogą być testowane na zwierzętach zgodnie z odpowiednimi przepisami. Ich zdaniem UE powinna zwiększyć wsparcie dla rozwijania alternatywnych metod testowania.

Dobrostan zwierząt priorytetem Europejczyków

Według specjalnego badania Eurobarometru z 2016 r. 89 % obywateli UE zgadza się, że Unia powinna w większym stopniu upowszechniać wiedzę o znaczeniu dobrostanu zwierząt na poziomie międzynarodowym, a 90% obywateli UE zgadza się, że ważne jest ustalenie wysokich standardów dobrostanu zwierząt, uznawanych na całym świecie.

Debata i głosowanie plenarne w sprawie rezolucji są przewidziane na sesji plenarnej w marcu br.