Rząd przyjął we wtorek projekt noweli ustawy o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych. Przygotował go minister edukacji i nauki.

Chce w nim rozszerzyć stosowanie tzw. zasady 3R. Polepsza ona byt i humanitarne traktowanie zwierząt doświadczalnych (w tym laboratoryjnych, używanych podczas doświadczeń naukowych i testów medycznych). Chodzi o wykorzystywanie metod, które umożliwiają osiąganie celów doświadczeń bez wykorzystania zwierząt; redukowanie do minimum liczby zwierząt wykorzystywanych w procedurach oraz udoskonalenie ich hodowli, utrzymywania, opieki nad nimi i metod stosowanych w procedurach, tak aby u zwierząt został wyeliminowany lub ograniczony do minimum potencjalny ból, cierpienie, dystres lub trwałe uszkodzenie organizmu.

Ustawa nakłada na hodowców, dostawców i użytkowników obowiązek ustanawiania programu znajdowania nowego domu albo – w przypadku zwierząt dzikich – programu rehabilitacyjnego przed przywróceniem ich do siedliska przyrodniczego.

Zmieniono definicję „hodowcy" w celu umożliwienia uzyskania wpisu do rejestru hodowców zwierząt wykorzystywanych w doświadczeniach, także podmiotów hodujących zwierzęta gospodarskie wykorzystywane w procedurach. Uzupełniono także przepisy ustalające warunki postępowania ze zwierzętami po wykorzystaniu ich w procedurach.

Etap legislacyjny: trafi do Sejmu