Katastrofa na Odrze wstrząsnęła całą Polską. Rząd szykuje nową ustawę

Do Wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów został wpisany projekt ustawy o rewitalizacji rzeki Odry - poinformowało Ministerstwo Infrastruktury.

Publikacja: 17.03.2023 12:02

Akcja usuwania martwych ryb z Odry w miejscowości Krajnik Dolny

Akcja usuwania martwych ryb z Odry w miejscowości Krajnik Dolny

Foto: PAP/Marcin Bielecki

Jak czytamy w komunikacie prasowym, nowe przepisy, nad którymi pracuje Ministerstwo Infrastruktury, mają na celu lepszą ochronę środowiska wodnego w przypadku wystąpienia katastrofy ekologicznej.

Przypomnijmy, iż w lipcu ubiegłego roku całą Polską wstrząsnęła katastrofa ekologiczna w Odrze. Na kilkuset kilometrach rzeki wyławiane były setki tysięcy martwych ryb.

We wrześniu Polska i Niemcy opublikowały odrębne raporty na temat przyczyn katastrofy ekologicznej w Odrze. Zarówno polscy, jak i niemieccy eksperci wskazują w swych raportach, że ryby w Odrze zabiła toksyna, wytwarzana przez algę Prymnesium parvum, nazywana też złotą algą. Inaczej odpowiedzieli jednak na pytanie, co spowodowało zakwit algi w Odrze. Według Niemców najbardziej prawdopodobną przyczyną tego był „nagły wzrost zawartości soli, w powiązaniu z innymi czynnikami”.

Wnioski polskich ekspertów w kwestii przyczyn zasolenia rzeki nie są zbieżne z oceną niemieckiego raportu. Według profesor Agnieszki Kolady, kierowniczki Zakładu Ochrony Wód w Instytucie Ochrony Środowiska, „czynnika zewnętrznego nie można ani potwierdzić ani wykluczyć”.

– Mamy do czynienia z rzeką, która daleka jest od naturalnej i której stan pozostawia wiele do życzenia niezależnie od sytuacji w tym roku – mówiła na konferencji prasowej. Wartości przewodności elektrolitycznej przekroczone są „właściwie na wszystkich stanowiskach”. – To nie jest sytuacja wyjątkowa – przekonywała.

Czytaj więcej

Niemiecki raport ws. Odry: Katastrofa ekologiczna z winy człowieka

Resort infrastruktury podaje, że nowa ustawa zakłada wsparcie inwestycji "ukierunkowanych na polepszenie stosunków wodnych w dorzeczu rzeki Odry". Wskazane w ustawie zadania o charakterze renaturyzacyjnym i retencyjnym mają umożliwić rewitalizację rzeki i ekosystemów zależnych. Inwestycje w tym obszarze zostaną dofinansowane na kwotę ok. 1,114 mld zł. Dodatkowe wsparcie przewidziane jest także dla inwestycji z obszaru gospodarki wodno-ściekowej w dorzeczu rzeki Odry, m.in. przez zapewnienie pierwszeństwa w uzyskiwaniu środków finansowych na budowę i modernizację oczyszczalni ścieków i systemy kanalizacyjne, czy skrócenie terminów administracyjnych w realizacji tych procesów inwestycyjnych.

Utworzona ma zostać wyspecjalizowana służba ­– Inspekcja Wodna, która ma m.in. wykrywać, dokumentować oraz ograniczać przestępstwa i wykroczenia w zakresie nielegalnych zrzutów ścieków do wód, czy innych działań szkodzących środowisku wodnemu.

W ramach projektowanej ustawy wprowadzona zostanie możliwość cofnięcia lub ograniczenia bez odszkodowania pozwolenia wodnoprawnego, gdy dalsze korzystanie z wód na warunkach ustalonych w pozwoleniu wodnoprawnym stwarza stan zagrażający życiu i zdrowiu ludzi lub stan zagrażający powstaniu poważnych szkód w środowisku, w szczególności z uwagi na występujące zmiany w środowisku wodnym.

Ponadto administracja publiczna, tj. Wody Polskie, starostowie i marszałkowie zobowiązani zostaną do dokonania zbiorczego przeglądu pozwoleń wodnoprawnych i pozwoleń zintegrowanych na wprowadzanie ścieków do wód, do ziemi lub do urządzeń kanalizacyjnych, w obszarze zlewni rzeki Odry.

Nowe przepisy to także zaostrzone kary finansowe za wykroczenia związane z gospodarką wodną z obecnego poziomu 500 zł do przedziału od 1000 zł do 7500 zł. Wprowadzone zostaną również kary administracyjne w wysokości od 5000 zł do 1 mln zł, m.in. za zaniedbania w obszarze gospodarki wodnej zagrażające życiu lub zdrowiu ludzi i bezpieczeństwu środowiska.

"Obecnie projekt ustawy o rewitalizacji rzeki Odry jest na etapie uzgodnień wewnątrzresortowych oraz uzgodnień z podmiotami nadzorowanymi (IMGW, PGW WP). Po zakończeniu tego etapu projekt ustawy trafi do uzgodnień międzyresortowych i będzie można się z nim zapoznać na stronach Rządowego Procesu Legislacyjnego" - głosi komunikat MI.

Czytaj więcej

NSA podtrzymuje zakaz regulowania Odry. Czy Wody Polskie znów to zignorują?

Jak czytamy w komunikacie prasowym, nowe przepisy, nad którymi pracuje Ministerstwo Infrastruktury, mają na celu lepszą ochronę środowiska wodnego w przypadku wystąpienia katastrofy ekologicznej.

Przypomnijmy, iż w lipcu ubiegłego roku całą Polską wstrząsnęła katastrofa ekologiczna w Odrze. Na kilkuset kilometrach rzeki wyławiane były setki tysięcy martwych ryb.

Pozostało 92% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Sądy i trybunały
Sędzia Sądu Najwyższego skarży Polskę do ETPC. Chodzi o decyzję Andrzeja Dudy
Zawody prawnicze
Prokuratorzy zaniepokojeni poleceniem prokuratora krajowego ws. Andrija K.
Sądy i trybunały
Chaos po wyroku TK. Bez publikacji orzeczenia ustawy jednak niezagrożone
Sądy i trybunały
Bodnar chce dymisji członka nowej KRS. "Chaos w zarządzaniu sądem"
Zawody prawnicze
Nieoczekiwana zmiana miejsc na podium rankingu kancelarii prawniczych
Materiał Promocyjny
Sztuczna inteligencja może być wykorzystywana w każdej branży