Ministerstwo Klimatu i Środowiska przedstawiło w poniedziałek projekt nowelizacji ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz ustawy o odpadach, który ma uregulować te kwestie oraz nakłada nowe obowiązki na podmioty handlowe. W efekcie więcej butelek ma trafić do recyklingu.

Projekt zakłada, że systemem kaucyjnym zostaną objęte opakowania z tworzyw sztucznych po napojach o pojemności do 3 litrów oraz opakowania szklane po napojach o pojemności do 1,5 litrów. Obecnie w Polsce systemem kaucyjnym jest objęta tylko część opakowań szklanych, głównie butelki po piwie. Co ważne, nie jest uregulowany prawnie i funkcjonuje na zasadzie dobrowolności.

Czytaj więcej

Najnowsze zmiany w przepisach odpadowych

Jak wyjaśnia resort klimatu, w systemie kaucyjnym przy sprzedaży napojów w opakowaniach pobierana jest opłata. Jest ona zwracana w momencie, kiedy konsument odnosi opakowanie lub odpady opakowaniowe. Co istotne, nie ma konieczności okazania paragonu potwierdzającego wcześniejsze uiszczenie kaucji. Nieodebrana przez konsumentów kaucja zostanie przeznaczona na finansowanie systemu kaucyjnego.

Zgodnie z uzasadnieniem do projektu, podmioty wprowadzające napoje w opakowaniach będą zobowiązane do sfinansowania:

1) selektywnego zbierania opakowań i odpadów opakowaniowych;

2) transportu opakowań do producenta oraz odpadów opakowaniowych do zakładu przetwarzania;

3) kosztów sprawozdawczości.

Ma to dotyczyć ok. 25 tys. podmiotów.

Autopromocja
Real Estate Impactor

Gala wręczenia nagród liderom w branży nieruchomości

ZOBACZ RELACJĘ

Każda jednostka handlu detalicznego o powierzchni handlowej powyżej 100 mkw. będzie zobowiązana do odbierania pustych opakowań i odpadów objętych systemem kaucyjnym oraz do zwrotu kaucji. Mniejsze jednostki handlowe mogą odbierać te opakowania i zwracać kaucję na zasadzie dobrowolności. Wszystkie jednostki handlowe będą natomiast zobowiązane do pobierania kaucji.

Dodatkowo każdy przedsiębiorca prowadzący jednostkę handlową zostanie zobowiązany do zawarcia umowy z podmiotem reprezentującym, która określi m.in. zasady rozliczania kaucji oraz odbierania i przekazywania opakowań i odpadów. Jednostki handlowe zostały także obowiązane do prowadzenia ewidencji obejmującej: liczbę nabytych i sprzedanych napojów, liczbę zwróconych przez konsumentów opakowań oraz wysokość kaucji.

Projekt przewiduje na utworzenie systemów kaucyjnych 24 miesiące od dnia ustanowienia podmiotu reprezentującego przez wprowadzającego lub grupę wprowadzających napoje w opakowaniach.

Zmiany mają wejść w życie 1 stycznia 2023 r.

Etap legislacyjny: opiniowanie