Nowe wytyczne zobowiązują wszystkie instytucje tego wyznania do przeprowadzenia reorganizacji. Obecny zwierzchnik Kościoła, ponad 90-letni Russell Nelson podkreślił, że wszystkich wiernych czeka wiele pracy w najbliższym czasie, zapewniając przy tym, że "w ostatnich tygodniach przywódcy i wydziały [Kościoła] podjęli już niezbędne kroki" w tym kierunku. W tym kontekście wymienił np. konieczność zmiany nazwy mormońskiej telewizji Mormon Channel i strony internetowej mormonnewsroom.org .

Nie jest to pierwsza zapowiedź zmiany nazwy tego Kościoła. W 2012 jego członek Mitt Romney - wówczas kandydat na prezydenta USA - próbował usunąć temin “mormon” ze swej charakterystyki. Dokładniej przyczynę zmiany wyjaśnił prof. Patrick Mason z Claremont Graduate University, dyrektor ośrodka "Studiów Mormońskich", który też będzie musiał zmienić nazwę. - Jest to stare określenie tego Kościoła i całego ruchu, ale kierownictwo wyznania było zawsze niezadowolone z tego, że nazwa ta może zaciemniać jego istotę głęboko chrześcijańską" - oświadczył naukowiec w rozmowie ze stacją telewizyjną CNN.

A odnosząc się do sprawy poligamii, która przez wiele dziesięcioleci była postrzegana jako jedna z cech tego Kościoła, Mason przypomniał i podkreślił, że "od ponad wieku Kościół oficjalny odcina się od separatystycznych grup fundamentalistów, którzy nadal ją stosują i nie chce, aby go z nimi mylono".

Nauki mormonów są w wielu punktach sprzeczne z ogólnie przyjętymi zasadami chrześcijaństwa, m.in. odrzucają bóstwo Chrystusa i wiarę w Trójcę Świętą oraz uznają ważność Księgi Mormona, obok Starego i Nowego Testamentu, które zresztą mają w istocie niższą rangę w ich nauczaniu i praktyce. Poza tym początkowo Smith i jego zwolennicy głosili poligamię, co bardzo szybko skłóciło ich zarówno z pozostałymi wyznaniami chrześcijańskimi, jak i z ustawodawstwem amerykańskim. Później mormoni odeszli od tej doktryny, ale m.in. na tym tle doszło w ich szeregach do rozłamów i dziś istnieje w łonie tego ruchu kilka nurtów, które nieoficjalnie praktykują wielożeństwo.

Na czele Kościoła stoi prorok, czyli prezydent, wspierany przez dwóch doradców, którzy tworzą tzw. Pierwsze Prezydium Kościoła. Sprawami administracyjnymi i duszpasterstwem wśród członków zajmuje się Kworum (Rada) Dwunastu Apostołów oraz pięć Kworów Siedemdziesięciu. Siedziba władz Kościoła mieści się w stolicy stanu Utah – Salt Lake City, kwitnącym dziś mieście zbudowanym na pustyni przez samych mormonów.

Od 16 stycznia br. na czele Kościoła jako jego 17. kolejny prezydent stoi światowej sławy chirurg amerykański Russell M. Nelson, urodzony 9 września 1924 roku w rodzinie Mariona C. i Edny (z d. Anderson) Nelsonów. Z żoną Dantzel z domu White, która zmarła w lutym 2005 roku, mają dziesięcioro dzieci. W kwietniu 2006, po jej śmierci, Nelson poślubił Wendy L. Watson. Z wykształcenia jest lekarzem, specjalistą w dziedzinie badań chirurgicznych i chirurgii klatki piersiowej, autorem wielu prac z tego zakresu. Prawie 94-letni obecnie duchowny objął swe stanowisko po Thomasie S. Monsonie, zmarłym 2 stycznia w wieku 90 lat.

Warto dodać, że na początku lat dziewięćdziesiątych XX w. Nelson był zaangażowany w tworzenie struktur mormońskich w Europie Środkowej i Wschodniej i w tym charakterze odwiedził w czerwcu 1991 Polskę, gdy powstała tu wspólnota tego wyznania i poświęcono pierwszą kaplicę mormońską w Warszawie.

Więcej: Onet.pl