Przepisy dotyczą dzieci w wieku od 3 do 15 lat chodzących do szkół podstawowych i gimnazjów. Francuski minister edukacji Jean-Michel Blanquer uzasadniając wprowadzenie zakazu stwierdził, że zakaz jest związany z kwestią zdrowia publicznego, a także tego, że "w dzisiejszych czasach dzieci już nie bawią się w czasie przerw, siedzą po prostu ze smartfonami, co z edukacyjnego punktu widzenia stanowi problem".

Zgodnie z przepisami dzieci nie mogą przynosić telefonów do szkoły, a jeśli je przyniosą muszą być one wyłączone przez cały czas spędzany na terenie szkoły, lub pozostawione w szafkach.

Zakaz nie obejmuje dzieci niepełnosprawnych, które muszą korzystać ze smartfonów.

Szkoły średnie mogą wprowadzić taki zakaz dobrowolnie.

Nowe prawo pozwala nauczycielom konfiskować telefony uczniów, którzy nie będą stosować się do nowych przepisów.